ENESEKEHTESTAMINE NING TEISTE MÕJUTAMINE JA KAASAMINE

(videotreening)

11.-12. märts 2015

Tartu 

Treeningu eesmärgiks on ennast kehtestava mõtteviisi ja mõjutamisoskuste intensiivne arendamine.

Treening lähtub osalejate personaalsetest keerukatest suhtlemissituatsioonidest. Tüüpilisimaid selliseid situatsioone:

 • mõjule pääsemine agressiivse partneri juures
 • "vaikija" rääkimapanemine
 • veenmine ja äraütlemine
 • suhete klaarimine
 • teise inimese häiriva käitumise muutmine jne.


Treeningu tulemusena areneb osalejate enesekäsitlus, situatsioonitaju ja mõjutamisoskused. Nad suudavad täpsemalt valmistuda ette oma eesmärkide saavutamiseks, tundlikumalt tajuda ja analüüsida enese ning oma suhtlemispartnerite käitumist, valida mõjusamaid ja kohasemaid käitumisviise. Kursuslased saavad harjutada enesekehtestamise põhitehnikaid ja võtteid, kuidas end agressiivse või manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda ning oma eesmärke saavutada. 


Koolitajad : 

"Igapäevane elu koosneb suuresti teiste inimeste mõjutamisest ja enda mõjutada laskmisest. Mida rohkem kõik asjaosalised suhtlemise tulemustega rahul on, seda suurem on vastastikune austus ja tõenäolisem koostöötahe tulevikus. Ma olen veendunud, et mõjutamist tuleb õppida kogu elu. Ja kui oled midagi ära õppinud, esitab elu sulle uued väljakutsed." 

Vahur Murutar


"Mind on huvitanud küsimus: kuidas saada oma tahtmist manipulatsioone kasutamata? – ja ma olen saanud sellele vastuse, saavad tõenäoliselt ka mõjutamisoskuste kursusel osalejad.”

Liis Aavaste-Hango 
Teemad:

 • mõjutamiskompetents, selle tasemed
 • alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine
 • enesekehtestamise põhitehnikad: enese selge väljendamine ja teise poole aktiivne kuulamine
 • manipuleerimise äratundmine ja sellele vastamine
 • keeruliste mõjutamissituatsioonide edukas lahendamine
 • hakkamasaamine "vastupanuga"


Meetodid: teooria, töö infomaterjalidega, arutelu, ajurünnakud, harjutused (sealhulgas video­harjutused) ja analüüs.

Grupi suurus: 7 - 12 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja tunnistused.


Tagasi