INIMESTE ARENDAMINE MUUDATUSTE AJAL

(arendava juhtimise meetodid)

3.-4. juuni 2015

Tartu


Arenguprogrammi „Juhtimine muudatuste tingimustes“ raames pakume arendava juhtimise meetoditega tegelevat kursust, mille eesmärgiks on anda ülevaade ning õppida olulisemaid neist meetoditest kasutama. 

Omandatud oskused võimaldavad käivitada arengut ja pakkuda toetust keerulistes olukordades, sh inimeste toetamisel ja arendamisel muudatuste ajal. Õpime, kuidas me juhtidena saame aidata oma inimestel muutuda ning harjutame selleks vajalikke oskusi. Käsitleme arendusmeetodite kasutamise näidustusi, võimalusi ja piiranguid.


Teemad:

  • Miks inimesed ei muutu? Kas ja kuidas juht saab aidata muutuda?
  • Arendava õhkkonna ja suhte kujundamine muudatuste keskkonnas, arendamistingimustes kokkuleppimine.
  • Arendamiseks vajalikud oskused, kuulamisoskuse ja reflektsiooni tähtsus arendamisel.
  • Peamised arendamismeetodid n.-ö. üks-ühele; nende kasutamise vajadused, võimalused ja piirangud.


Koolitajad:

„Inimeste üheks sisemiseks vajaduseks on enesearendamine, nö enesetäiustamine ja täiendamine. Tihti on inimesed kontakti selle sisemise vajadusega kaotanud, eriti keeruline ongi seda hoida olukorras, kus miski pole kindel ega kehti. Juhi käes on hoovad, millega aidata oma töötajatel saada paremat kontakti enesearendamisvajadusega, juhil on erinevaid tööriistu kasutades võimalik ka muudatuste tingimustes töötajaid arenemisele ahvatleda, inspireerida ja motiveerida.“

 

Liis Aavaste-Hango, SELF II koolitaja


Kirjanik Antoine de Saint-Exupéry on öelnud: „Ainult südamega näed hästi“. Teist inimest saab arendama minna siis, kui Sul on kindel usk tema võimekusse ja siiras soov teda toetada. Samas on tähtis mõista, et arendamine ei ole üksnes sõbralik arutlemine, ega lõputu küsitlemine. Vastutus arengu eest on peamiselt töötaja (areneja) peal ning juhil on vastutus tulemuste eest – seega peab ta suutma väljendada oma ootusi ja nõudmisi ning vajadusel andma ka korrigeerivat tagasisidet.”

 

Agne Puusaar, SELF II koolitajaKoolitusel kasutatavad meetodid: interaktiivsed loengud, demonstratsioonid, individuaal- ja grupiharjutused.

Grupi suurus: kuni 12 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja lõpetajatele tunnistused.

Koolituse hind ühele osalejale on 450 eurot, millele lisandub käibemaks. 


Tagasi