MUUDATUSTE JUHTIMISE ALUSED

8.-9. jaanuar 2015

Tartu

Kursuse eesmärgiks on täiendada osalejate teadmisi ja arendada muudatuste juhtimise oskusi ning suurendada muutumisvalmidust.


Kursuse oodatavaks tulemuseks on suurem teadlikkus muudatuste juhtimisest. Kursuse läbinud oskavad paremini näha ja täita oma erinevaid rolle ja ülesandeid muutuste tingimustes. Suureneb enesekindlus ja spontaansus.


Teemad:

 • Juhi roll ja vastutus muudatuste ajal. Juhtimine muudatuste tingimuses
 • Muudatuste psühholoogia
  • muudatused ja üleminekud
  • muudatuste kõver ja Z-kurv
  • tunnete osa muudatuste juhtimisel
  • muudatuste murdepunkt
 • Raskused muudatuste juhtimisel, muudatuste ebaõnnestumise põhjusi
 • Muudatuste juhtimise ABC
 • Peamised etapid muudatuste ajal
 • Muudatuste juhtimise tööriistu
  • sihtgrupi kaardistamine
  • dialoogi tekitamise ja vastupanuga toimetuleku vahendid
  • enesekehtestamise ja tagasisidestamise mudelid
 • Muudatuste plaani ja kommunikatsiooniplaani koostamine kui eeldus töötajate kaasamiseks ning reaalse muutuse saavutamiseks

                                                  

Mitmed uuringud on viimase paarikümne aasta jooksul näidanud, et õnnestub vaid 25-30% kavandatud muudatustest. Ja seda vaatamata tõsiasjale, et muudatuste juhtimist on kaunis põhjalikult uuritud ning tänapäevastel juhtidel on selles vallas sageli ka palju kogemusi, sest midagi tuleb muuta kogu aeg. Tõenäoliselt seisneb suur osa trikist selles, et väliste muudatustega peaksid kaasnema inimeste sisemised üleminekud ühest seisundist teise, mis on pahatihti kaunis vaevalised ja raskesti juhitavatest emotsionaalsetest ning alateadlikest protsessidest sõltuvad.

 Karin Hango, SELF II loovjuht, juhtiv koolitaja, konsultantMa usun, et eduka muudatuste juhtimise tähtsaim ja ka keerulisim ülesanne on inimeste kaasamine koos nende mõtete, tunnete ja tahtega. Ja kaasamise protsessis on palju õpetavaid tegevusi, mis võimaldavad inimestel kaasa tulemist hõlbustada. Erakordselt tähtis on ka muudatuste juhtija ise – tema teadlikkus toimuvast, probleemide ettenägemise võime ja tunnete juhtimise oskus.

Vahur Murutar, SELF II juhataja, juhtiv koolitaja, konsultant


Meetodid: lühiloengud ja töö infomaterjalidega, grupiarutelud, ajurünnakud, rollimängud, praktilised harjutused, sh eneseanalüüsiharjutused.

Grupi suurus: 7 - 16 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja tunnistused.

Koolituse hind ühele osalejale on 450 eurot, millele lisandub käibemaks.


Tagasi