ENESEKEHTESTAMINE JA TEISTE MÕJUTAMINE 

(videotreening)

12.-13. mai 2020, Tartu 

Registreeru SIIN!

Treeningu eesmärgiks on ennast kehtestava mõtteviisi ja mõjutamisoskuste intensiivne arendamine.

Treening lähtub osalejate personaalsetest keerukatest suhtlemissituatsioonidest. Tüüpilisimaid selliseid situatsioone:

 • mõjule pääsemine agressiivse partneri juures
 • "vaikija" rääkimapanemine
 • veenmine ja äraütlemine
 • suhete klaarimine
 • teise inimese häiriva käitumise muutmine jne.


Treeningu tulemusena areneb osalejate enesekäsitlus, situatsioonitaju ja mõjutamisoskused. Nad suudavad täpsemalt valmistuda ette oma eesmärkide saavutamiseks, tundlikumalt tajuda ja analüüsida enese ning oma suhtlemispartnerite käitumist, valida mõjusamaid ja kohasemaid käitumisviise. Kursuslased saavad harjutada enesekehtestamise põhitehnikaid ja võtteid, kuidas end agressiivse või manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda ning oma eesmärke saavutada. 


Koolitajad : 

"Igapäevane elu koosneb suuresti teiste inimeste mõjutamisest ja enda mõjutada laskmisest. Mida rohkem kõik asjaosalised suhtlemise tulemustega rahul on, seda suurem on vastastikune austus ja tõenäolisem koostöötahe tulevikus. Ma olen veendunud, et mõjutamist tuleb õppida kogu elu. Ja kui oled midagi ära õppinud, esitab elu sulle uued väljakutsed." 

Vahur Murutar

"Alistuvat ja agressiivset käitumist on mõnikord raske eristada - rääkimata sellest, et mõlemat on raske välja kannatada. Olukordades, kus partner kaldub äärmustesse, on raske ise kehtestavaks jääda. Kuidas ikkagi olla kindel ja hooliv korraga? Suhtlemisoskuste arendamine, sh enesekehtestamise põhitehnikate õppimine, võiks tänapäeval olla osaks juba kooliprogrammist. Siis saaksime kõik oma keeruliste mõjutamisolukordadega paremini hakkama, ehk tuleks äärmusi ka vähem ette. Kui oled hädas manipulaatorite äratundmise ja nende tulemusliku kohtlemisega, siis sellest koolitusest võib sulle kasu olla."

Agne Puusaar 

Teemad:
 • mõjutamiskompetents, selle tasemed
 • alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine
 • enesekehtestamise põhitehnikad: enese selge väljendamine ja teise aktiivne kuulamine
 • manipuleerimise äratundmine ja sellele vastamine
 • keeruliste mõjutamissituatsioonide edukas lahendamine
 • hakkamasaamine vastuseisuga


Meetodid: teooria, töö infomaterjalidega, arutelu, ajurünnakud, harjutused (sealhulgas video­harjutused) ja analüüs.

Grupi suurus: 7 - 12 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja tunnistused.

Koolituse hind ühele osalejale  450 eurot, millele lisandub käibemaks.