Arenguseminarid

Arenguseminar on grupitöö vorm, mis aitab organisatsioonil määrata ja täpsustada strateegiat, eesmärke, arengusuundi, lahendada probleeme või konflikte, suurendada teineteisemõistmist, sõlmida kokkuleppeid töötajate vahel ja palju muud.

Paljud organisatsioonid korraldavad arenguseminare kas regulaarselt või vastavalt vajadusele oma jõududega. Kuid vahel on otstarbekas kasutada seminari juhtimiseks väliskonsultante.

Konsultantide kaasamine võimaldab efektiivsemalt lahendada arenguülesannet. Kasutatavad aktiviseerivad- ja loovmeetodid võimaldavad maksimaalselt ära kasutada osalejate potentsiaali. Konsultandid annavad seminarile kindla struktuuri, mis tagab fookuse püsimise ja praktiliselt kasutatavate tulemuste saamise suhteliselt lühikese aja jooksul. Konsultandid vormistavad seminari käigus valminud materjali vastavalt tellimusele.

Self II pakub arenguseminaride läbiviimiseks erinevaid formaate ja meetodeid, mida saab kombineerida ja kohandada organisatsiooni ja sihtgrupi ning arendusteema vajadustele. Konkreetse seminari ettevalmistamine toimub tihedas koostöös tellijaga.

Seminarid viiakse läbi 1-2 konsultandi juhtimisel ja nende kestus võib olla 4-tunnist (pool päeva) kuni 2 päevani. Võimalik on korraldada arenguseminaride sarju.