Individuaalkonsultatsioonid

Individuaalkonsultatsioonid on teemakesksed, teemadeks võivad olla nt:
 • enesekehtestamine - üldine arendamine või ettevalmistus konkreetse situatsiooni lahendamiseks
 • muudatused - konkreetse muudatuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
 • inimeste juhtimine
 • jne

Individuaalkonsultatsioonide käigus tehtavaid tegevusi:

 • eesmärgistamine - konsultant aitab eesmärgistada
 • juhendamine - konsultant õpetab, kuidas mingi asi käib
 • nõustamine - konsultant tegeleb konsulteeritava piirangutega
 • treenimine - konsultant treenib mingit konsulteeritava oskust
 • analüüsimine - konsultant analüüsib konsulteeritava poolt tehtut
 • tagasisidestamine - konsultant annab tagasisidet
 • hindamine - konsultant aitab tulemusi või arengut hinnata