Näiteid arenguseminaridel kasutatavatest meetoditest


Hästi toimiva tegevusplaani saamiseks on oluline hoida lahus probleemide diagnoosimine ja lahenduste välja töötamine. Liiga sageli asutakse rakendama esimest pähe tulnud või ilmselgena näivat lahendust. Tulemus - lahendatakse vale probleemi!