Kompetentsimudel kasutamine

  • Organisatsiooni kasvuks vajalike kompetentside planeerimiseks
  • Juhtimises kõige olulisema selgeks esituseks
  • Soovitud käitumise kirjeldamiseks, töö juhendamiseks
  • Kvaliteedile või kliendisõbralikule käitumisele keskendumiseks
  • Oskuste puudujääkide täpseks kirjeldamiseks
  • Värbamisintervjuudele valikukriteeriumide määramiseks
  • Arengu- või tulemusvestluste teemade struktureerimiseks
  • Tagasisidesüsteemi loomiseks
  • Karjääriplaneerimise järjepidevuse kindlustamiseks
  • Juhtide orienteerimiseks organisatsiooni strateegiatele ja kultuurile
  • Ametinõuete võrdlemiseks erinevatel töödel
  • Edutamisotsuste objektiivsuse tagamiseks
  • Ettevõtte erinevate tegevusvaldkondade mõistmiseks