Standardid

 SELF II on organisatsioonide tellimusel koostöös sihtgrupi juhtide esindajatega koostanud     klienditeenindusstandardeid, müügistandardeid, juhtimisstandardeid.

Klienditeenindusstandard:

  • on kirjalikult fikseeritud, eesmärgistatud, lihtsad ja selged käitumisreeglid;
  • võimaldab nõuda konkreetseid tulemusi teeninduskvaliteedi hindamisel;
  • aitab kujundada firmale, asutusele omanäolise teeninduse;
  • konkretiseerib igapäevaseid tööülesandeid;
  • aitab juhtida emotsioone klienditeenindussituatsioonides;
  • võimaldab näha situatsioone ette.

Klienditeenindusstandard võimaldab määratleda selgemalt ettevõtte, asutuse ootusi teenindaja rollile ning soovitavatele käitumisviidele erinevates keerukamates teenindusolukordades. Standardis kirjeldatakse käitumusilikult tegevuste kaudu olulisemaid teenindussituatsiooni lahendusi.

Standardid koostatakse kooskõlas firma, asutuse eesmärkide, missiooni ning väärtustega. Standardi koostamiseks vajalike keerukamate olukordade leidmiseks viiakse läbi 1-2 seminari standardi täitmise seisukohalt oluliste võtmeisikutega. Konsultantide poolt loodud standard kooskõlastatakse ja lihvitakse koostöös firma/asutuse võtmeisikutega. Kogu standardi koostamise protsess võib olenevalt töömahust kesta 1-3 kuud.

Soovi korral pakume lisaks standardile vastava käitumise kinnistamiseks või teenindajate rolliteadlikkuse tõstmiseks teisi arendustegevusi (koolitused, seminarid jm).