Ajajuhtimine


Tellimisel komplekteeritud grupile


Kursuse eesmärgiks on täiendada osalejate ajakasutusoskusi ning suurendada seeläbi nende tegevuse efektiivsust.

Kursuse tulemusena suudavad kursuslased täpsemalt analüüsida oma ajakasutust ja leida isiklikke piiranguid ning võimalusi oma ajakasutust efektiivsemaks muuta. Nad tutvuvad erinevate põhimõtetega, mis aitavad seada eesmärke ja prioriteete olulistest rollidest lähtuvalt ning omandavad oskusi ajaplaneerimiseks ja segajatega toimetulekuks. Samuti omandatakse mõned praktilised võtted, kuidas suurendada jõudlust.


Teemad:

 • aja lugu ja erinevad lähenemisviisid ajajuhtimisele
 • isiklikud piirangud ajakasutuses, nende leidmine ja ületamine
 • lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine
 • prioriteetide seadmine
 • rollimaatriks, eesmärkide täpsustamine lähtuvalt erinevatest rollidest
 • ajamaatriks; oluliste ja kiirete ülesannete eristamine, nn Bermuda kolmnurgast väljumine
 • toimetulek ajajuhtimise "segajatega" (sh äraütlemine, ülesannete delegeerimine jmt)
 • jõudluse suurendamine läbi planeerimise, organiseerimise ja tegutsemise
 • efektiivsust ja rahulolu suurendava tegutsemise põhimõtted plaanide ja prioriteetide elluviimisel
 • konkreetsete ajaplaanide koostamine (kuuplaan, nädalaplaan, päevaplaan)
 • ajaakasutus projektide juhtimisel, peamised psühholoogilised probleemid (nn tudengi tööstiil, munakeetmise reegel, Parkinsoni seadus, kattuv ressurss jt) ning nende lahendamine


Grupis 7-12 inimest.

Teooria, grupiarutelud, eneseanalüüs, praktiline harjutamine + koduülesanne.

Toetume S. Covey, C. Honore, D. Alleni, E. Goldratti jt õpetustele ajajuhtimisest.

Õppematerjalid kõigile. Lõpetajatele tunnistus.