Ettevõtlikkus

Tellimisel komplekteeritud grupile

Koolituse eesmärgiks on osalejate enesejuhtimisoskuste täiendamine ning nende proaktiivsuse arendamine.

Koolituse tulemusena saavad osalejad julgust ja innustust püstitada uusi väljakutsuvaid eesmärke ning neid (teiste abil) ellu viia. Suureneb rahulolu oma töö ja eluga. 


Teemad:

  • Kes ma olen ja kuhu lähen?
  • Millised on minu rollid, kuidas ma töörollis toimin, kui rahul ma sellega olen? Mida tahan muuta?
  • Millised on suuremat proaktiivsust ja ettevõtlikkust eeldavad situatsioonid minu töös? Kuidas ma neid lahendan ja kuidas ma võiksin neid lahendada?
  • Mind liikuma panevad jõud.
  • Mis on minu jaoks tegelikult oluline ja mille poole ma liigun?
  • Mis takistab mul tegutsemast nii tulemuslikult ja proaktiivselt kui ma tahaksin? Kuidas nende piirangutega toime tulla?


Oodatavad tulemused:

  • Osalejatel suureneb enese ja maailma nägemise selgus, kasvab valikute tegemise kiirus ja valikud muutuvad kohasemaks.
  • Osalejad näevad ennast ja oma perspektiive töörollides selgemalt ning suudavad end paremini motiveerida
  • Osalejad teavad selgemalt oma arengusoove ja märkavad rohkem arenguvõimalusi ning võimalusi oma töökohal panustamiseks.
  • Osalejad oskavad leida viise oma töökeskkonna parandamiseks ning suudavad virisemise suunata parendusse.


Koolituse kestus on 2 päeva (16 akadeemilist tundi).

Meetodid: interaktiivsed lühiloengud, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsiharjutused, projektiivharjutused, loovusharjutused.

Grupi suurus: 7-12 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja tunnistused.