Positiivne psühholoogia ja teadvelolek (mindfulness)

Koolituskursuse lühitutvustus

Maht: 2 päeva (16 akadeemilist tundi) 

 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade ja kogemus positiivse psühholoogia ja teadveloleku põhiseisukohtadest ning praktikatest, mis võimaldavad suurendada töörõõmu ning vähendada tööstressi. 

Koolituse tulemusena on osalejad leidnud uusi viise enese ja oma kolleegide fokusseerituse ja töövõime ning töörõõmu suurendamiseks. Koolituse ja iseseisva praktiseerimise tulemusena on osalejad rohkem teadlikud toimuvast ja oma reaktsioonidest, tunnevad enam rõõmu ja rahulolu, on aktsepteerivamad ja tasakaalukamad.

  • Positiivne psühholoogia. Võimalusi tööõnne ja heaolu suurendamiseks.
  • Tööõnne alused.
  • Harjutusi heaolu suurendamiseks ja optimistliku mõtlemise arendamiseks.
  • Oma tugevuste leidmine ja rakendamine (harjutused).
  • Teadvelolek ja meelerahu kui võimalus paremini toime tulla ebamugavate emotsioonide ja stressiga ning märgata kogemusi terviklikumalt ja rikkamalt, tunda rohkem töörõõmu ja luua paremaid inimsuhteid.
  • Teadveloleku praktikad.
  • Võimalusi positiivse psühholoogia kasutamiseks ja üksteise toetamiseks teadveloleku arendamisel.
  • Harjutusi iseseisvaks praktiseerimiseks.

 

Koolitusel osalemine eeldab valmisolekut teha iseseisvalt mitmesuguseid teadveloleku harjutusi vähemalt 2-4 nädala jooksul 30-60 minutit päevas.

Vastutav koolitaja: Karin Hango, Trainer. Educationer. Practitioner.