Stressijuhtimine


Tellimiseks sisekoolitusena.

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi stressi olemusest ja põhjustest, õpetada osalejaid märkama oma stressi allikaid, ennetama ülemäärase stressi kuhjumist ning täiendada stressijuhtimise oskusi.

Stressijuhtimise koolituse tulemusena oskab osaleja  

 • ära tunda stressi sümptomeid
 • teadvustada oma stressiallikad
 • valida vastavalt olukorrale sobivaid toimetuleku vahendeid
 • laiendada olemasolevaid stressijuhtimise strateegiaid (fookusega ennetamisele)
 • analüüsida ennast stressijuhtimise põhimõtetest lähtuvalt

Teemad koolitusel:

 • Stressi mõiste ja olemus
 • Stressi allikad, isiklike stressiallikate uurimine, tuvastamine
 • Stressi sümptomid
 • Stressiga toimetuleku üldpõhimõtted:
  • terviklik lähenemine stressijuhtimisele
  • personaalsed toimetuleku meetodid
  • sotsiaalne toetus
 • Toetusvõrgustiku arendamine kui üks vahend stressiga toimetulekuks
 • Tööstressi olemus ja mõiste
 • Tööstressiga toimetuleku üldpõhimõtted ja meetodid
 • Läbipõlemise mõiste, olemus
 • Läbipõlemise vältimine
 • Personaalne stressi ennetamise ning juhtimise arenguplaan

Meetodid: teooria, grupiarutelud, eneseanalüüs, ajurünnakud, praktilised harjutused stressi ennetamiseks ja juhtimiseks.

Koolituse kestus 8- 16 akadeemilist tundi.

Koolitusrupis 7-12 inimest.