Meeskonnajuhtide väljaõppekursus


Probleeme, mida aitame selle kursusega lahendada:
 • edukate firmade laienemisel (sealhulgas korrastatud organisatsioonide kujundamisel spetsialistidest koosnevatest väikefirmadest) asub kaaslasi sageli juhtima hea spetsialist, kellel pole praktilist juhtimiskogemust ega vastavat ettevalmistust
 • meeskondade juhtimise võtavad sageli enda peale tipptegijad, kes tahavad jätkata ka spetsialistitöö tegemist ning soovivad juhtida võimalikult efektiivselt. Neil on vaja kiirkorras omandada efektiivseid juhtimisvõtteid
 • kuna meeskonnajuhi töö on sageli tema juhi tööst väga erinev, ei ole eeskujudelt lihtne õppida


Kursuse sihtgrupiks on meeskonnajuhid ja projektijuhid, kes soovivad täiendada oma meeskondade juhtimise oskusi.

Meeskonnajuhtide väljaõppekursuse eesmärgiks on aidata osalejatel omandada meeskondade edukamaks juhtimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.


Kursuse tulemusena

 • saavad osalejad ülevaate meeskonna juhtimisel vajalikest tegevustest ning omandavad vajalikud oskused
 • suureneb nende kindlus juhirollis
 • saavad osalenud ülevaate oma tugevustest juhina ning nende arenguvalmidus suureneb


Kursuse ülesehitus ja põhiteemad:

I etapp - Tagasiside-uuring osaleja kohta + testimine
II etapp - Kolm 2-päevast koolitusmoodulit, mille vahel osalejad täidavad praktilisi juhtimisülesandeid töökohal ning teevad teoreetilise kodutöö.


1. moodul

 • Meeskond, grupp, tippmeeskond
 • Meeskonnatöö vajalikkus
 • Meeskonnajuhi tegevused
 • Meeskonna juhtimiseks vajalikud oskused ja omadused, personaalne tagasiside ja kursuse eesmärgistamine
 • Meeskonnajuhi rolli võtmine
 • Meeskonna käivitamine
 • Vaheülesanne

2. moodul

 • Meeskonna arengufaasid, tippmeeskonna kujundamine
 • Meeskonnajuhi ülesanded meeskonna monitoorimise, motiveerimise ja arendamisega seoses
 • Rollid meeskonnas (nii vajalikud kui düsfunktsionaalsed rollid)
 • Personaalsed eeldused meeskonnarollide täitmiseks (küsimustik, tulemuste analüüs)
 • Meeskonna juht kui personaalse arengu toetaja, juhendaja, tagasisidestaja
 • Vaheülesanne

3. moodul

 • Loovus ja pühendamine meeskonnas
 • Probleemide ja konfliktide ennetamine ja lahendamine koostöös
 • Meeskonnajuht kui esindaja ja suhtekorraldaja
 • Tagasiside grupikaaslastelt
 • Iseseisvate tööde arutelu ja lõpueksam

Õppemeetodid
 • Tagasiside-uuring osaleja meeskonna juhtumise oskuste kohta tema senistelt kolleegidelt ja alluvatelt
 • Isiksuse test + personaalne tagasiside
 • Juhendamine kogu õppeprotsessi vältel
 • Teooria + arutelud
 • Erinevad harjutused
 • Videoharjutused + personaalne tagasiside
 • Näidisjuhtumite lahendamine


Käesoleva kursuse ülesehitus on multifunktsionaalne - pakume kombinatsiooni oskuste hindamisest, grupikoolitusest ja personaalsest juhendamisest.


Tellimiseks sisekoolitusena.