Projektijuhtimise koolitus

Tellimisel komplekteeritud grupile 

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejaid projektijuhtidena, edendades nii nende eesmärgistamis- ja planeerimisoskusi kui ka juhtimis- ja suhtlemisoskusi.

Koolituse tulemusena oskavad osalejad efektiivsemalt projekte juhtida. Kursuslased suudavad paremini projekte ette valmistada ja planeerida, näha ning juhtida võimalikke riske. Projektide elluviimisel suudavad nad meeskonna tööd tulemuslikumaks muuta ning ootamatustega paindlikumalt toime tulla.


Teemad:

Projekt, selle määratlus ja eripära

 • Projekti etapid
 • Kaks erinevat projektijuhtimise käsitlus
 • Projektitöö eripära erinevates organisatsioonides
 • Kuidas projektitööst kasu saada

Projekti ettevalmistamine ja planeerimine

 • Eeltöö ja lähteülesande püstitamine
 • Eesmärkide püstitamine
 • Erinevad ülesannete ja ajakava planeerimise võtted

Rollid projekti meeskonnas

 • Projektijuhi roll
 • Muud rollid projekti meeskonnas
 • Rollid projekti eri etappidel

Projektide elluviimine

 • Infovahetus projektimeeskonnas
 • Tegevuse organiseerimine ja olukorra hindamine erinevatel etappidel
 • Ajakasutus ning aja juhtimine projektide käigus

Projekti lõpetamine

 • Projekti analüüs

Võimalikud probleemid ja enamlevinud vead projektijuhtimises

 • Eduka projekti kriteeriumid: aeg, raha ja kvaliteet
 • Vastutuse jalgpall
 • Liigne polsterdamine
 • Parkinsoni seadus
 • Munakeetmise reegel
 • Tudengi tööstiil

Tööde hakkimine

Toimetulek ettearvamatustega

Prioriteetide muutumine

 • Tähtaegade üleminek
 • Tellimuse muutumine

Riskide maandamine ja juhtimine projektide käigus

 • Riskide maatriks ja erinevad riskitüübid
 • Riski minimiseerimine
 • Riski siirdamine

Võimalikud lisateemad:

 • Projektimeeskonna kujundamine
 • Koosolekud projektijuhtimise tööriistana
 • Huvigruppide kaasamine
 • Probleemilahendamise meetodid
 • Läbirääkimised


Kursus kestab 32 tundi kahel erineval korral kahel järjestikusel (2+2) päeval, millel vahel on umbes kolm nädalat.

Koolituse täpne ülesehitus, temaatika ning ajakava koostatakse lähtuvalt tellija vajadusele.

Grupi suurus on 7-12 inimest. 

Osalejad saavad komplekti infomaterjale. Tellija esindajale kokkuvõte koolituse kohta.

Toetume nii klassikalisele kui kaasaegsele (nt. E. Goldratti kriitiline ahel; D. McClellandi kognitiivsed kompetentsid; jpt) projektijuhtimise oskusteabele.

Projektijuhtimise juhtiv koolitaja on Endel Hango.


Tellimiseks sisekoolitusena.