Suhete juhtimine - suhtlemisoskused juhitöös

Praktiline kursus videotagasisidega

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana). Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on järeleproovitum ja kohasem ettekujutus endast kui juhist ja suhtlejast. Juhid oskavad valida kohast suhtlemisstiili, suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise. Seeläbi väheneb suhete reguleerimisele kuluv aeg ja paraneb kontakt kaastöötajatega. Juhid seavad oma tööle ja arengule uued eesmärgid.


Teemad:

Juhtimise mõiste

•Juhtimise mõiste. Liidriks olemine
• Emotsionaalse intelligentsuse tähtsus juhitöös
• Peamised juhtimisoskused - juhi "tööriistad"

Suhted ja suhtlemine juhi töös

• Juhi rollid, nendega seotud ootused ja vajadused
• Keerulised suhtlemissituatsioonid juhi igapäevatöös

Mõjutamine, sh enesekehtestamine juhitöös

• Enesekehtestamise mõiste ja põhilised tehnikad (enese selge väljendamine ja aktiivne kuulamine).
• Alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine juhtimisel
• Manipuleerimine ja toimetulek sellega
• Aktiivse kuulamise tehnikad
• Enese selge väljendamine, veenmine, inspireerimine
• Äraütlemine suhteid kahjustamata

Tellimiseks sisekoolitusena.