·           C. Rogersi isiksusekeskne lähenemine

 -        Inimeses on ressursid enese mõistmiseks, aitamiseks, arendamiseks

-        Aktiivse kuulamise mõiste ja tehnikad

 

·         Th. Gordoni efektiivustreening 

 -        Inimsuhetes ei saa võita teise poole kaotuse hinnaga

-        Enesekehtestamise ja konfliktide lahendamise tehnikad

 

·         J. L. Moreno sotsio- ja psühhodraama ning sotsiomeetria

 -        Tõelised kohtumised teiste inimestega on isiksust arendavad

-        Inimestele on oluline taaselustada spontaansust: võimet leida kohaseid lahendusi uudsetes olukordades ja uudseid reageerimisviise harjumuspärastes

-        Elusituatsioonide läbimängimise efektid ja viisid

-        Võtted inimestevaheliste suhete mõõtmiseks ja kujundamiseks (sotsidraama)

 

·         J. Kotteri jt muudatuste juhtimise uuringud

 

·         M. F. R. Kets de Vriesi kliiniline (psühhoanalüütiline) lähenemine juhtimisele ja organisatsioonide ning meeskondade arendamisele

 

·         R. Kegani ja L. Lahey muutumisimmuunsuse metodoloogia (ITCTM) ning arengutakistuste ületamise tehnoloogia

 

·         S. Covey efektiivsuse ja produktiivsuse käsitlus

 

·         G. Corey käsitlus gruppidest ja gruppide juhtimisest