Tulemuslik nõupidamine

Videotagasiside treening komplekteeritud grupile

Koolituse eesmärgiks on nõupidamiskäitumise ja nõupidamiskultuuri arendamine ettevõttes.

Treeningu tulemusena omandavad osalejad teadmisi nõupidamiste olemuse, ettevalmistamise ja juhatamise kohta, saavad (video)tagasisidet nõupidamisprotseduurile ja -kultuurile oma organisatsioonis ning ideid selle parendamiseks.


Teemad:

  • milleks, kuidas ja milliseid nõupidamisi korraldatakse (arutelu)
  • nõupidamiste eesmärke ja liike (teooria)
  • miks nõupidamised ei õnnestu (arutelu, teooria, näited)
  • nõupidamise ettevalmistamine, vajalikud rollid ja etapid (teooria, ajurünnakud)
  • otsustamine nõupidamistel (teooria, videoharjutus + analüüs)
  • infonõupidamine (teooria, harjutus)
  • loovnõupidamine, tehnikaid ideede genereerimiseks grupis (teooria, videoharjutus + analüüs)
  • nurikäitumised nõupidamistel ja nendega toimetuleku viisid (näited, ajurünnak, arutelu, teooria)
  • enesekehtestamine nõupidamisel (teooria, arutelu)
  • konfliktid nõupidamisel ja nendega toimetulek (teooria, arutelu)


Kursuse soovituslik kestus on 16 akadeemilist tundi kahel järjestikusel päeval. Kursusele eelneb põhjalik koostöö tellijaga (nt eelintervjuud ning ühe nõupidamise vaatlemine ja hindamine).

Grupis 7-12 inimest.

Õppemeetodid: teooria + töö infomaterjalidega, grupiarutelu, ajurünnak, harjutused (sh videotagasisidega harjutused).

Õppematerjal kõigile. Lõpetanutele tunnistus.

Nõupidamiste tulemuslikkuse tõstmiseks organisatsioonis soovitame nõupidamiste juhtidele lisaks personaalset juhendamist (arengu eesmärgistamine, nõupidamise vaatlemine-hindamine konsultandi poolt, tagasiside).