Juhtkond

  • Vahur Murutar - juhatuse liige, juhataja
  • Karin Hango - juhatuse liige, loovjuht  

 Juhtivad koolitajad, valdkondade juhid

  • Karin Hango - meeskonna - ja koostöötreeningud, läbirääkimistreeningud, muudatuste konsulteerimine
  • Vahur Murutar - juhtimiskoolitused, mõjutamise ja enesekehtestamise treeningud
  • Agne Puusaar - töötajate arendamine

********************************************************************************************************************************

Vahur Murutar

juhataja, juhtiv koolitaja, konsultant

self@self.ee

Juhina püüan luua inspireerivat õhkkonda ja arendada välja huvitavaid ja kaasaegseid töötajaid.

Koolitajana viin läbi mõjutamis- ja juhtimistreeninguid, psühhodraamakursusi, eneseanalüüsi kursusi, koostöötreeninguid jmt. Vajadusel superviseerin / juhendan ja teen individuaalpsühhoteraapiat.   Minu tööks on ka konsultatsioonid koolituse ja personali hindamise alal, personali hindamiseks sobivate protseduuride loomine, hindamisprojektide arendamine. 

Augustis 2012 omandasin Harvardis muutumisimmuunsuse coach'i sertifikaadi. Selle tulemusena saan nüüd aru, miks inimesed vahel oma arenemissoove ellu ei vii ja kuidas neid coaching'u abil aidata eesmärke saavutada.

Vaata CV-d SIIT

http://mindsatwork.com/index.php?page=bio&category=02--Certified_ITC_Coaches&category=02--Certified_ITC_Coaches&display=276


********************************************************************************************************************************

Karin Hango

loovjuht, juhtiv koolitaja, konsultant

karin@self.ee

Tegelen koolitamise ja konsulteerimisega 1982. aastast. Olen õppinud psühholoogiks (Tartu Ülikooli diplom), sotsiomeetria ja psühhodraama spetsialistiks (kõrgeim rahvusvaheline tase Nordic Boardi poolt), muudatuste konsultandiks ja coach'iks (Inseadi diplom).

Spetsialist olen eelkõige meeskonnatöö, muudatuste juhtimise ning läbirääkimiste valdkondades.

Konsultandina tegelen palju nii muudatuste konsulteerimise kui ka individuaalse juhendamise ja juhtimisalase konsulteerimisega.   

Loovjuhina kuulub minu ülesannete hulka unistamine ja mõtlemine SELFi, selflaste ja klientide õnnelikule tulevikule - ehk ametlikumalt öeldes tegelen firma strateegilise arengu, koolitajate-konsultantide superviseerimise ning SELFi uute teenuste arendamisega.

Vaata CV-d SIIT

*********************************************************************************************************************************

Endel Hango

koolitaja

endel@self.ee

Mina tegutsen peamiselt muudatuste konsultandina ja seda nii individuaalklientidega kui meeskondade ja organisatsioonidega. 

Olen õppinud psühholoogiat ja majandust Tartu Ülikoolis ning ennast pidevalt täiendanud erinevate tegevuslike arendusmeetodite osas (Teacher, Educator, Practitioner; Leader of Playback Theatre, kutseline täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, kutseline konsultant, superviisor ja coach). 

Oma missiooniks peangi õppimise ja arenemise tegemist lihtsaks ja lõbusaks ning tõhusaks, iseenesestmõistetavaks elu osaks. 

Olen ise kirglik ja uudishimulik ning oma tugevuseks arendajana peangi muudatuste juhtimise, muudatustega toimetuleku toetamist/õpetamist, sh muutumisvalmiduse suurendamist.

Minu lemmikuks on kõigist erinevatest valdkondadest just enesejuhtimine, mis on aluseks nii suhtlemisele ja mõjutamisele üldisemalt kui ka teiste juhtimisele ja arendamisele.**********************************************************************************************************************************

Agne Puusaar

juhtiv koolitaja

agne@self.ee

Mul on ärijuhtimise magistrikraad ja ma olen üle 15 aasta juhtinud tipp-spetsialistide organisatsioonis erinevaid valdkondi (üldjuhtimine ja finantsid, klienditeenindus, inimesed ja arendus).

Olen olnud Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president ja kuulun AIESEC Alumni ridadesse.

2010. aastal lõpetasin Selfi Erakooli suhtlemistreenerina ning 2015. aastal grupijuhi väljaõppe Psühhodraama Instituudis.

Olen koolitanud erinevates valdkondades ja mitmesugustes ettevõtetes, kuid eelkõige köidavad mind ikka juhtimiskoolitused ja meeskonnatreeningud, samuti inimeste arendamise valdkond.

Eelistan pikemaid arenguprogramme, kus on võimalik esile kutsuda nähtavaid muutusi inimestes ja organisatsioonides.

Hoolitsen selle eest, et saaksin piisavalt reisida, kinos ja teatris käia ning lugeda - need on minu peamised inspiratsiooniallikad.

Vaata CV-d SIIT


*********************************************************************************************************************************

Liis Hango

koolitaja

Vean SELFis üht suuremat valdkonda - töötajate arendamise valdkonda. Mulle meeldib arendada arendajaid ehk inimeste juhte, kelle töö üheks osaks on teiste inimeste ja ka meeskondade arendamine.

Kolleegide sõnul olen põhjalik ja sõbralik-soe koolitaja ning kolleeg.

Olen ka psühhodraama lavastaja ja õpetaja (TEP), Tartu Spontaansusteatri näitleja ja pereterapeut.


*********************************************************************************************************************************

Marie Reemann

büroojuht

self@self.ee

Minu peamisteks tööülesanneteks on toetada koolituse-arenduse müügi-, teostus- ja järelprotsessi parimat toimumist, aidata tagada tellija ja kursuslaste igakülgne rahulolu ning kindlustada klientide, koolitajate-arendajate ja koordinaatorite õigeaegne varustatus kvaliteetse informatsiooniga. Samuti vastutan dokumentatsiooni korrashoiu eest.

*********************************************************************************************************************************