Enesekehtestamine ja teiste mõjutamine 2023

(videotreening)

9-10. november 2023, Tartu, koolitajad Vahur Murutar ja Reilika Lall

Registreeru SIIN!

Treeningu eesmärgiks on ennast kehtestava mõtteviisi ja mõjutamisoskuste intensiivne arendamine.

Treening lähtub osalejate personaalsetest keerukatest suhtlemissituatsioonidest. Tüüpilisimaid selliseid situatsioone:

 • mõjule pääsemine agressiivse partneri juures
 • “vaikija” rääkimapanemine
 • veenmine ja äraütlemine
 • suhete klaarimine
 • teise inimese häiriva käitumise muutmine jne.

Treeningu tulemusena areneb osalejate enesekäsitlus, situatsioonitaju ja mõjutamisoskused. Nad suudavad täpsemalt valmistuda ette oma eesmärkide saavutamiseks, tundlikumalt tajuda ja analüüsida enese ning oma suhtlemispartnerite käitumist, valida mõjusamaid ja kohasemaid käitumisviise. Kursuslased saavad harjutada enesekehtestamise põhitehnikaid ja võtteid, kuidas end agressiivse või manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda ning oma eesmärke saavutada. 

Koolitajad 


Vahur Murutar

“Igapäevane elu koosneb suuresti teiste inimeste mõjutamisest ja enda mõjutada laskmisest. Mida rohkem kõik asjaosalised suhtlemise tulemustega rahul on, seda suurem on vastastikune austus ja tõenäolisem koostöötahe tulevikus. Ma olen veendunud, et mõjutamist tuleb õppida kogu elu. Ja kui oled midagi ära õppinud, esitab elu sulle uued väljakutsed.” 

Vahur Murutar
Reilika Pilt

“Tihtilugu omistatakse sõnale „mõjutama“ vaid negatiivne tähendus, tegelikult jaguneb mõjutamine aga positiivseks ja negatiivseks. Positiivse mõjutamisega puutume kokku alustades näiteks sellest, kui sõber või kolleeg kutsub kohvi jooma ning lõpetades sellega, kui meile antakse väljakutsuv ülesanne. Oma reaktsiooni saame valida. Positiivse mõjutamise alustalaks on enda vajaduste eest seismine, samas ka teise osapoole vajadusi arvestades. Pean enesekehtestamise ja positiivse mõjutamise oskusi oluliseks nii tööl kui ka näiteks kodus. Ka on oluline aru saada, millisel hetkel püütakse meiega manipuleerida ja kuidas sellises olukorras käituda nii, et suhted liigselt ei kahjustuks.”

Reilika Lall

Teemad:

 • mõjutamiskompetents, selle tasemed
 • alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine
 • enesekehtestamise põhitehnikad: enese selge väljendamine ja teise aktiivne kuulamine
 • manipuleerimise äratundmine ja sellele vastamine
 • keeruliste mõjutamissituatsioonide edukas lahendamine
 • hakkamasaamine vastuseisuga

Meetodid: teooria, töö infomaterjalidega, arutelu, ajurünnakud, harjutused (sealhulgas video­harjutused) ja analüüs.

Grupi suurus: 7 – 12 inimest. Osalejatele õppematerjalid ja tunnistused.

Koolituse hind ühele osalejale  525 eurot, millele lisandub käibemaks.