ARENGUPROGRAMM “SPETSIALISTIST JUHIKS” – ROLLIVAHETUS INSPIREERIVAS ÕHKKONNAS KOGENUD ARENDAJATE JUHENDAMISEL

Järgmised arenguprogrammi toimumise kuupäevad:

I moodul, 2 päeva

19.-20. aprill 2022 TARTUS

II moodul, 2 päeva

19.-20. mai 2022 TALLINNAS

III moodul, 2 päeva

21.-22. juuni 2022 TALLINNAS

 

Registreeru SIIN!

Pakume intensiivset ja praktilist 6-päevast koolitust uutele juhtidele! See arenguprogramm on loodud inimeste juhtimise oskuste treenimiseks ja juhirolli võtmise toetamiseks. Programm sobib eelkõige neile, kes on hiljuti juhiks saanud ja neile, kes vajavad selgelt eesmärgistatud inimeste juhtimise alaste teadmiste ja oskuste arendamist.

Koolitustel kasutame tänapäevaseid täiskasvanuõppe- ning aktiivmeetodeid, sh harjutusi videotagasisidega. Kõik osalejad saavad võimaluse harjutada aktiivses rollis ja tagasisidet oma soorituse kohta.

Teemad arenguprogrammis:

  • Isikliku arengu eesmärgistamine juhina, vajalike tegevuste kavandamine.
  • Juhtimine 21. sajandil. Juhi roll. Ootused juhile.
  • Spetsialisti rollist juhi rolli üleminek ning selleks vajalikud liidrivõimekused. Juhtimisvaldkonnad. Inimeste juhtimiseks vajalikud oskused.
  • Praktiline juhtimisoskuste treening:

            - autoriteedi saamine ja enesekehtestamine juhina;

            - motiveeriv delegeerimine;

            - arendav tagasiside ja coaching;

             - nõupidamised, meeskonna juhtimine

  • Juhi enesejuhtimine – eneseteadlikkus, ajajuhtimine, pingete juhtimine.
  • Edasise isikliku arengu eesmärgistamine juhina

Enne arenguprogrammi algust viivad koolitajad kõigi osalejatega läbi eelintervjuud. Samuti esitavad kõik osalejad kirjaliku eeltöö (eneseanalüüs teemal “Minu arengust juhiks kasvamisel”), millele koolitajad annavad personaalset tagasisidet. Moodulite vahelisel ajal täidavad osalejad erinevaid praktilisi juhtimisülesandeid koolitustel õpitule tuginedes oma töökohal.


Koolitajad: 

Vahur Murutar

Suurte kogemustega juhtimistreener ja coach väga erinevates valdkondades alates Skype´ist ja TransferWise´ist kuni Eesti Panga ja Keskkonnainspektsioonini, aktiivõppe meetodite valdaja ja suhtlemistreener.

„Mulle väga meeldib gruppides keerulisi juhtimissituatsioone modelleerida ja koos lahendada. Kohasel lahendamisel on abiks igapäevased suhtlemisoskused nagu võime luua ja hoida head suhet, selgelt rääkida ja partnerit tähelepanelikult kuulata. Juhiks olemine nõuab ka julgust ette võtta tegevusi, mille kohta sa ette ei tea, kuhu sa välja jõuad. Selle juures saab igaüks tuge oma spontaansuselt, mida saab praktiliste treeningute käigus välja arendada. Seda oma programmis teemegi.“


Agne Puusaar 

Üle 20-aastase praktilise juhtimis- ja ettevõtluskogemusega ning grupijuhi väljaõppega täiskasvanute koolitaja, pikaajalise uute juhtide arendamise kogemusega.

“ Minu kogemus ütleb, et kõige rohkem pingutust vajav muudatus, mida uus juht peab tegema, on enda fookuse muutmine – probleemide lahendamiselt ja asjade ärategemiselt teadlikule suhete loomisele ja arendamisele. Selleks on enamasti tarvis arendada ka suhtlemisoskuseid, kuid olulisem veel – muuta oma hoiakuid ja harjumusi. Juhina mõtlema õpetamine ja selle protsessi toetamine on mulle arendajana köitev väljakutse”.

 

Arenguprogrammis osalemise hind osaleja kohta on kokku 1895 eurot, lisandub käibemaks.

 

Arenguprogrammi hinnas sisaldub üks personaalne coaching igale osalejale, arengu eesmärgistamiseks ja planeerimiseks juhina (I ja II mooduli vahelisel ajal).

Koolitusgrupi suurus on 8 kuni maksimaalselt 12 inimest. Osalejad saavad õppematerjalid ja tunnistused.

 

Koolituse maht on 48 akadeemilist tundi (lisandub iseseisev töö). Koolitused on planeeritud kontakt-koolitustena, tulenevalt tervisealasest olukorrast riigis võib tekkida vajadus koolitusi osaliselt läbi viia online’s (Zoomi keskkonnas).

ARENGUPROGRAMMI KORRALDUS JA OSALEMISE TINGIMUSED LEIAD SIIT.


Suurema arenguhuvi ja keeruliste muudatuste korral pakume arenguprogrammi lõpetanutele kolme individuaalset
coachingusessiooni soodustingimustel.

Arendusfirmal SELF II on unikaalne oskusteave ja pikaajaline uute juhtide arendamise kogemus
erinevatest organisatsioonidest!