ARENGUPROGRAMM “SPETSIALISTIST JUHIKS” – ROLLIVAHETUS INSPIREERIVAS ÕHKKONNAS KOGENUD ARENDAJATE JUHENDAMISEL


Järgmised arenguprogrammi toimumise kuupäevad:

 I moodul 28.-29.01.2020
 II moodul 11.-12.03.2020
 III moodul 29.04.2020

Registreeru SIIN!

Pakume intensiivset ja praktilist koolitust uutele juhtidele!

Arenguprogramm on loodud inimeste juhtimise oskuste treenimiseks ja juhirolli võtmise toetamiseks ning sobib nii neile, kes valmistuvad lähiajal juhiks saama, kui ka neile, kes on hiljuti juhiks saanud.

Koolitustel kasutame tänapäevaseid täiskasvanuõppe- ning aktiivmeetodeid, sh harjutusi videotagasisidega. Kõik osalejad saavad võimaluse harjutada aktiivses rollis ja tagasisidet oma soorituse kohta.


Arenguprogrammi teemad:

 • Isikliku arengu eesmärgistamine arenguprogrammis, vajalike tegevuste planeerimine.
 • Juhi roll. Ootused juhile.
 • Spetsialisti rollist juhi rolli üleminek ning selleks vajalikud liidrivõimekused.
 • Praktilised juhtimisoskused: motiveeriv delegeerimine; arendav tagasiside; nõupidamised; meeskonna juhtimine
 • Juhi enesejuhtimine. Refleksioon ja eneseanalüüs
 • Edasise arengu eesmärgistamine juhina

Programmi sisenemisel

 • viivad koolitajad kõigi osalejatega läbi u 20 min. eelintervjuu ning
 • kõik osalejad esitavad kirjaliku eeltöö (eneseanalüüs teemal “Minu arengust juhiks kasvamisel”)

Vaheülesanded moodulite vahel on:
 • I ja II mooduli vahel osalevad täidavad erinevaid praktilisi juhtimisülesandeid Seejärel kirjutavad kirjaliku refleksiooni saadud kogemusest ja õppetundidest;
 • I ja II mooduli vahel viime läbi 360 tagasiside osalejate individuaalsete liidrivõimekuste kohta, mis on oluliseks sisendiks II moodulisse ja edasiste arenguülesannete püstitamisel;
 • II mooduli ja jätkupäeva vaheliseks kodutööks on arengupartneri toetamine tema eesmärkide saavutamisel ja arenguraporti koostamine.

Koolitajad: 
Endel Hango

Üle 15-aastase meeskonnajuhtimise- ja inimeste arendamise kogemusega koolitaja ja konsultant, kogenud aktiivõppe meetodite rakendaja ning grupijuht. 

„Minu kogemuses on inimeste juhtimise oskuste arendamine uue juhina edu saavutamiseks võtmetähtsusega. Uue rolli saamine on tihti suhteliselt stressirohke, aga siiski on võimalik õnnestumiseks vajalike kompetentside harjutamist teha ka suhteliselt nauditavaks. Seda tahamegi nüüd pakkuda juhtidele, kellel ei ole võimalust (või kes mingil põhjusel ei saa) oma organisatsiooni sisekoolitustel seda teha.“


Agne Puusaar 

Üle 20-aastase praktilise juhtimis- ja ettevõtluskogemusega ning grupijuhi väljaõppega täiskasvanute koolitaja, pikaajalise uute juhtide arendamise kogemusega.

“ Minu kogemus ütleb, et kõige rohkem pingutust vajav muudatus, mida uus juht peab tegema, on enda fookuse muutmine – probleemide lahendamiselt ja asjade ärategemiselt teadlikule suhete loomisele ja arendamisele. Selleks on enamasti tarvis arendada ka suhtlemisoskuseid, kuid olulisem veel – muuta oma hoiakuid ja harjumusi. Juhina mõtlema õpetamine ja selle protsessi toetamine on mulle arendajana köitev väljakutse”.

 

Arenguprogrammis osalemise hind osaleja kohta on kokku 1495 eurot (sisaldab kohvipause ja lõunaid), lisandub käibemaks.

Grupi suurus on 8-12 inimest. Osalejad saavad õppematerjalid ja tunnistused.
Koolituse maht on 46 akadeemilist tundi (sellest 40 tundi koolitusel ja vähemalt 6 tundi iseseisvat tööd). Osalejate kirjalikele kodutöödele annavad koolitajad ka personaalset tagasisidet!

Suurema arenguhuvi ja keeruliste muudatuste korral pakume arenguprogrammi lõpetanutele kolme individuaalset
coachingusessiooni soodustingimustel.

Arendusfirmal SELF II on unikaalne oskusteave ja pikaajaline uute juhtide arendamise kogemus
erinevatest organisatsioonidest!