Konsultatsioonid

Meie konsultatsiooniteenused on suunatud eelkõige inimeste ja inimestega seotud protsesside arendamisele. Konsulteerime nii organisatsiooni, meeskonna kui üksikisiku tasanditel.

Meie põhirõhk on pikemaajalistel arendusprogrammidel, kus kombineeritakse omavahel erinevaid koolitus- ja konsultatsioonitegevusi, kuid pakume ka üksikteenuseid ja -lahendusi.

SELFi konsultatsiooni eripäraks on tihe koostöö tellijaga, sihtgruppide kaasamine ja organisatsiooni liikmete aktiivne osalemine arendusprotsessides. Me ei paku universaalseid valmislahendusi, vaid töötame need välja ja rakendame neid koos Teiega kasutades SELFi olemasolevaid metoodikaid.

Meie konsultatsiooniteenuseid iseloomustab klientide sõnul see, et:

  • me peame kinni kokkulepitud tähtaegadest
  • me püsime kokku lepitud hinna piires
  • me tegutseme efektiivselt (sh valmistame ette vajalikud materjalid, soojendame konsultatsiooniprojektides osalejaid jne)

Kodulehel tutvustame mõningaid konsultatsiooniteemasid organisatsioonidele ja üksikisikutele. Kui Teile vajalik ja huvipakkuv ei ole siin kirjas, küsige, ja leiame koos lahenduse