Mis on mentorlus?

Mentorlus organisatsioonis on kahe inimese koostöösuhe, kus kogenud töötaja (mentor) jagab vabatahtlikult ning üldjuhul tasuta oma teadmisi ja kogemusi vähemkogenud töötajaga (menteega) tema isikliku ja professionaalse arengu toetamiseks. Mentoriks on reeglina edukas kogenud eeskuju, kes kannab organisatsiooni väärtusi.

Mentorlus on seotud ettevõtte eesmärkide saavutamisega, kuid mitte kitsalt tööülesande keskne. Mentor peaks silmas pidama laiemat konteksti (organisatsioonikultuur, suhted, ajalugu jm).

SELF II lähtub mentorlussüsteemi käsitlemisel kliendikesksuse põhimõttest (Th. Gordoni kliendikeskse ehk mittedirektiivse nõustamise põhiseisukohtadest). Me usume, et:

 • Inimeses endas on ressursid enese mõistmiseks ja aitamiseks
 • Nende kasutamist saab toetada
 • Kliendikeskne mentor
  • alustab sealt, kus klient (mentee) on (mitte sealt, kus ta ise on)
  • laseb kliendil otsustada, mida ta tahab
  • laseb kliendil oma probleeme diagnoosida
  • laseb kliendil saadud informatsiooni tõlgendada
  • laseb kliendil tulevikuks otsuseid langetada
  • annab kliendile võimalikult palju vastutust
  • jätab probleemi kliendile, ei jäta teda endast sõltuvaks

Oluline on eesmärgistatus, ühiste eesmärkide püstitamist koos menteega.

Peame mentoriks olemisel ja juhendamisel vältimatuks kokkupuutumist arengutakistustega ning vastupanuga toimetuleku oskusi.

Arvame, et inimestel on arenguvajadus ja võimalus arendada suurendab nende rahulolu.