Mentorlussüsteem

Mentorlus, kui üks töötajate arendamise vorme, kogub organisatsioonides jätkuvat populaarsust. Mentoreid kasutatakse uute töötajate sissejuhatamisel organisatsiooni, kuid eelkõige on mentorluse eesmärk aidata hea potentsiaaliga töötajal saada tipptegijaks.

Mentorlussüsteemi käivitamiseks või edasiarendamiseks organisatsioonis me:

  • selgitame organisatsiooni vajadused ja piirangud ning kavandame koos võtmeisikutega organisatsioonile sobivaima süsteemi;
  • konsulteerime süsteemi rakendajaid ja vajadusel koolitame võtmeisikuid ning (tulevasi) mentoreid;
  • koostame koos võtmeisikutega vajalikud juhendmaterjalid ja protseduurid;
  • vajadusel käivitame kovisioonigrupi mentoritele

Töömeetoditena kasutame intervjuusid organisatsiooni võtmeisikutega, seminare töögruppidega konsultantide osavõtul, grupidiskussioone, töörühmade koosolekuid, grupitöid, fookusgruppe aga ka seminare töötajatele uue süsteemi tutvustamiseks. Vaadake ka meie 2 + 1-päevast näidisprogrammi Mentorioskuste koolitus

Kliente, kelle tellimusel oleme aidanud mentorlussüsteemi käivitada: Tallinna Kaubamaja, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium.