Kovisioonigrupp mentoritele

Kovisioonigrupp on kolleegide-mentorite toetusgrupp, mille eesmärgiks on keeruliste situatsioonide läbiarutamine, lahendusideede pakkumine, üksteise nõustamine ja toetamine ning ühisarvamuse ja heade tavade kujundamine juhtumite suhtes, mis ei ole reglementeeritud.

Kovisioonigrupp kohtub kindla regulaarsusega (nt kord kuus) ja on isejuhtiv oma tegevuses. Kovisioonigruppide olulisimateks tunnusteks peaksid olema:

  • ühine kogemus ja resonants (kogemuste haakuvus)
  • vabatahtlikkus
  • võrdsus grupiliikmetena

Soovitame, et grupp oleks mingiks ajaperioodiks suletud, st grupi liikmeskond ei muutu.

Võimalikke kasusid kovisioonigrupist:

  • organisatsiooni ja meeskonna ühtsuse kinnistamine
  • võimalus pingeid ventileerida ja raskete juhtumite osas toetust saada
  • mentorluspraktikast, koolitustelt jm omandatud oskuste ja teadmiste kinnistamine ja jagamine; valmisoleku suurendamine edasiseks arenguks
  • sotsiaalsete oskuste arendamine
  • rolliteadlikkuse ja otsustamisjulguse kasv
  • uute suhete kujunemine inimeste vahel

Grupi käivitamiseks ja esimes(t)eks kogunemisteks võib olla otstarbekas kasutada konsultantide abi. Edaspidi toimib grupp iseseisvalt.