Ajalugu

SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega.

Lisaks osutame personalitöö, juhtimise ja inimeste arendamise alaseid konsultatsiooniteenuseid (coaching (arengutreening), tagasisideuuringud, hindamised jne).

Esimestel tegevusaastatel (1989-1992) korraldas SELF II põhiliselt suht­lemis­treeninguid ja enesekehtestamistreeninguid ettevõtjatele.

1992. aastal omandatud efektiivsus­treeningu metoodika võimaldas kursuste valikut mitme­kesis­tada.

1995. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar õiguse läbi viia ka psühhoteraapiakursusi ja ka­su­tada tegevuslikke meetodeid töös meeskondadega. 

Samast aastast pakume oma klientidele ka personali hindamise teenuseid, koostöös Fontesega hakkasime välja töötama kompetentsisõnastikku Eesti juhtide hindamiseks.

1997. aastast oleme korraldanud koolitajate- suhtlemistreenerite väljaõppekursusi.

Järgnevatel aastatel keskendus SELF II arendusprojektidele, mille käigus koolitati süstemaatiliselt mitmete suurettevõtete personali teenindajatest tippjuhtkonnani (nt Eesti Telefoni, Eesti Energia, Hansapanga tellimusel).

Klientide soovil oleme koostanud ka teenindus- ja müügistandardeid, juhtide hindamise ja arendamise raamistikke ning mitmesuguseid arendusprotseduure.

2000. aastal töötasime välja mitmed uued eneseanalüüsi ja enesejuhtimise kursuseid.

2005. aastast alates kasvas märgatavalt juhtimiskoolituste ja meeskonnatreeningute osakaal.

Olu­li­seks tegevuseks sai ettevõtete konsulteerimine. Hakkasime välja andma ajalehte „Kas kõik on õpitud?“.

2006. aastal muutus koolitustel kasutatav metoodika veelgi mitmekesisemaks – lisandusid näitle­ja­tega koolitused ning eelneva uuringuga koolitused.

2008. aastal said Karin Hango ja Vahur Murutar rahvusvahelise psühhodraama, grupi­psühho­teraa­pia ja tegevuslike meetodite professionaali ehk Trainer. Educator. Practitioner tiitli.

SELF-koolituses hakkasime senisest veel rohkem rõhku panema osalejate isiksusliku kasvu toetamisele ja teistele reaalseid muudatusi tagavatele arendus­tegevustele. Astusime Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liikmeks.

2009-2010 läbis Karin Hango muudatuste konsultantide ja coachide väljaõppekursuse (CCC) Inseadis.

2010-2011 õppis Vahur Murutar muudatuste konsulteerimist Harvardis ja sai 2012. aastal muutumisimmuunsuse coachi sertifikaadi (ITC™).

2015. aastal hakkasime läbi viima positiivse psühholoogia ja teadveloleku teemalisi koolitusi.

2016. aastast leiab meid Facebookist (https://www.facebook.com/SELFkoolitus/).

2017. ja 2022. aastal uuendasid SELF II koolitajad Vahur Murutar ja Karin Hango suhtlemistreeneri kutsetunnistusi ja said lisaks täiskasvanute koolitaja kutse (tase VII).

2018.-2019. aastal õppisime juurde positiivse tööõhkkonna kujundamist ja lepitamist ning lugude kasutamist arendamisel.

2019. a andsime välja SELFi kogemusi edastava raamatu “Kolmkümmend aastat sisemisele minale”.

2019.-2021. aastal oleme läbi viinud virtuaalsete tiimide juhtimise koolitusi ning keskendunud mitmetele uutele ja oluliseks muutunud psühholoogilistele teemadele (PsyCap, soorituspsühholoogia ja enesemotiveerimine, psühholoogiline turvalisus, vaimne tervis).

2022. aastal hakkasime läbi viima kursusi psühholoogilise turvalisuse kujundamiseks, suhete reguleerimiseks ja koostöö juhtimiseks eripalgelistes meeskondades.

SELF II koolitajad on Agne Puusaar, Karin Hango, Vahur Murutar jt. Büroojuht on Marie Reemann.