Meist

SELF II missioon on pakkuda tipptasemel mõtestatud tegevuslikku arendust, et
ergastada indiviide, gruppe ja organisatsioone.


SELFi visioon

  • Meie visiooniks on suurendada inimeste, meeskondade ja organisatsioonide edukat ja tasakaalustatud toimimist ja arengut.
  • Me kasutame mitmekesiseid meetodeid, mis aitavad avastada võimalusi endas ja keskkonnas, suurendada spontaansust ja paindlikkust.


Meie põhiväärtused

Areng 

  • Oleme ergastajad, arengu agendid.
  • Me peame tähtsaks tegevusest ja kogemusest õppimist.
  • Me arendame oskusi, mis on praktiliselt rakendatavad.

Partnerlus 

  • Me hoolime endast ja oma partneritest ning väärtustame pühendumist koostööle.
  • Nii kliendisuhetes kui ka arendustegevustes tugineme võitja-võitja põhimõttele.

Kvaliteet

  • Me tugineme oma tegevuses usaldusväärsetele tõestatud teadmistele ja kogemusele.
  • Oleme oma tegevuses eesmärgipärased, professionaalsed ja vastutustundlikud.

Järgime Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu eetikakoodeksit.