„MINA KUI TEADLIK JUHT“ – uus enesearengu kursus kaasaegsele juhile!

Koolituse korraldaja on koolitus- ja arendusfirma SELF II; 

koolitajad on Agne Puusaar ja Kadri Mägi-Lehtsi.

Kursus toimub Tallinnas.

Pakume intensiivset ja praktilist koolitust juhtimiskogemuse ja arengusooviga juhtidele

Kursus sobib eelkõige neile, kes soovivad avardada oma teadlikkust ja oskusi meeskonna juhtimisest läbi oma mõjukuse, psühholoogiliselt turvalise koostöökeskkonna loomise ja hoidmise ning seeläbi meeskondliku edukuse võimendamise. 

Kursuse eesmärgiks on osalejate juhi rollist lähtuva eneseteadlikkuse kasv, mille kaudu parendada meeskonna edukust ning koosloome võimekust.

Kursuse tulemusena

  • Kasvab osalejate eneseteadlikkus, sh oma irratsionaalsetest ja personaalsetest kalduvustest
  • Suureneb teadlikkus enda mõjust juhina, sh oma võimalustest psühholoogilise turvalisuse kujundamisel ja hoidmisel meeskonnas
  • Areneb osalejate võimekus oma käitumist teadlikult suunata ning seeläbi luua meeskonna arenguks ja innovatsiooniks soodne keskkond
  • Süveneb osalejate arusaam ja harjumus tegeleda eneseanalüüsi ja –arendamisega

Teemad kursusel

  • Inimene kui tervik. Rollide teadvustamine. Eluga rahulolu sõltub suuresti meie mõtetest, tunnetest ja käitumise teadlikust valikust.
  • Psühholoogiline turvalisus meeskonnas. Selle olulisus, arendamise etapilisus ning võimalused tugevdamiseks.
  • Grupidünaamika mõju juhi rollile.
  • Kuidas olla juhina teadlik enda rollist muudatuste ajal?
  • Teadvelolek kui meetod stressi juhtimiseks ja säilenõtkuse arendamiseks.
  • Isikliku arengu eesmärgistamine juhina.

Meetodid

Kursusel kasutame tänapäevaseid täiskasvanuõppe- ning aktiivmeetodeid. Kõik osalejad saavad tegeleda eneseanalüüsiga ning kasutada grupi ressursse. Lisaks on igal osalejal võimalus saada üks personaalne coaching koolitajalt kursuse järel (kursuse hinna sees).

Kursusel osalemise eelduseks on küllaldane eneserefleksiooni tahe ja võimekus, st eneseuurimise ning -arengu huvi! Kasutame loovat lähenemist (erinevaid tehnikaid ja meetodeid), et koolitus oleks ka emotsionaalselt avardav ja arendav.

Eel- ja vaheülesanded

Enne kursuse algust teevad koolitajad osalejatega veebipõhise lühikohtumise tutvumiseks ning eesmärgistamiseks. Soovitatav on osalejal enne kursust koguda juhi rollist lähtuvat tagasisidet. Esimese ja teise sessiooni vahel on iseseisev töö koos kursusekaaslasest paarilisega osaleja valitud teemal. 

Kursuse maksumus 

1399 + km osaleja kohta sisaldab lisaks koolitustele eelintervjuu, personaalse coachingu, koolitusmaterjalid ja kohvipausid (ei sisalda lõunasööke). Koolituste maht on kokku 22 akadeemilist tundi.

Koolitajate tutvustused

KADRI MÄGI-LEHTSI

Kadri Mägi

Ligi 25-aastase erinevate tasandite juhtimiskogemusega ning arsti, ärijuhtimise, suhtlemis- ja MBSR (mindfulness based stress release) treeneri väljaõppega koolitaja, coach (ACC tase); www.teadlikjuhtimine.ee

„Mulle kui juhile on suurim rõõm kui näen meeskonna ja inimeste arengut. Selleks on esmalt vajalik, et õpin ise lahti laskma, usaldama, olema teadlik ning märkama enda, töötajate ja meeskonna vajadusi. Samuti tuleb osata selgelt väljendada nii oma ootusi kui ka piiranguid. Pikaaegne formaalsete ja ka mitteformaalsete meeskondade eestvedamine, tagant lükkamine ja kaasas olemine on pakkunud mulle mitmekesiseid kogemusi, mille sidumine juhtimise-, psühholoogia ja neuroteadustega on põnev! Nii õpitu kui kogetu edasiandmine innustab ja köidab mind ning selles protsessis avastan ikka ja jälle midagi uut.“

AGNE PUUSAAR

Pea 20-aastase erinevate valdkondade juhtimiskogemusega ning ärijuhtimise, suhtlemistreeneri ja grupi-psühhoteraapia alase väljaõppega täiskasvanute koolitaja, coach, mindfulnessi praktik.

„Teadvel juhtimist võib defineerida kui eesmärgipärast teadlikkust, see toetab juhti nii sisemise stabiilsuse kui välise tasakaalu säilitamisel. Oluline on nii meie mõju juhtidena (inglise keeles – impact), kui ka meie kavatsused (inglise keeles – intent). Juhtimistreenerina töötades olen aastate jooksul kogenud, kuidas juhtide eneseteadlikkus sellega teadliku tegelemise käigus areneb (st see on arendatav) ning kuidas juhtide, ja nende juhitud meeskondade, tulemuslikkus seeläbi paraneb. Juhtimine muutub ka lihtsamaks, sest kergem on usaldada – nii ennast kui teisi.“

Registreerimine ja lisainfo e-maili teel agne@self.ee