Koolitused

Meie peamised koolitusvaldkonnad on:

  • juhtimiskoolitused ja juhtide arenguprogrammid
  • muudatuste juhtimise koolitused
  • meeskonna- ja koostöötreeningud
  • enesejuhtimiskoolitused (sh ajajuhtimine, stressijuhtimine, tundetarkuse ja psühholoogilise kapitali kasvatamine)
  • koolitajakoolitus
  • enesekehtestamise ja mõjutamisoskuste treeningud, suhtlemisoskuste treeningud
  • läbirääkimiskoolitused
  • arendamisoskuste koolitused (sh juhendamine, mentorlus, arenguvestlused, supervisioon, kovisioon)

SELF II koolitused on praktilised, kursuse läbiviimisel kasutatakse peamisi efektiivseid täiskasvanute koolituses levinud meetodeid (sh videotagasisidega harjutused). Lisaks pakume koostöös Tartu Spontaansusteatriga ka näitlejatega koolitusi.

Organisatsioonidele pakume võimalust tellida koolitusi lähtuvalt täpsustatud vajadusest kokkuleppelistel aegadel, kohtades ning mahus. Omame kogemust pikaajaliste koolitus- ja arendusprojektidega erinevates organisatsioonides.