Suhtlemistreeningud

(nt klienditeenindajatele ja müügiinimestele)

Traditsiooniliselt

  • Võimaldame harjutada videotagasisidega, arendades nii lisaks teadmistele ka oskusi ja hoiakuid
  • Lähtume kliendi organisatsiooni headest tavadest ja standarditest või aitame neid luua
  • Korraldame grupikoolitusi ja treeninguid erineva tasemega töötajatele (päris alustajad, kogenud või oma ala professionaalid), tegeleme nii rolli võtmise kui isikupärase rolli loomise õpetamisega

Uuemat

  • Aitame ellu viia suuremaid arendusprojekte või toetada suuremate kontseptuaalsete muudatuste ellu viimist (kus ootused mingi rolli täitjatele oluliselt muutuvad)
  • Toetame sisemise motivatsiooni ja värskuse ning isikupära toomist töörolli

Tellimiseks sisekoolitusena.