Nõustamis- ja konsulteerimisoskuste koolitused

Traditsiooniliselt pakume

 • Aitame teadvustada valdkonnaga seotud väljakutseid ja psühholoogilisi riske (nt läbipõlemine, ülekanded jne) ning õpetame osalejaid neid maandama 
 • Anname selge teoreetilise protsessiraamistiku ja praktilised nõustamis- ja konsulteerimisoskused, et jõuda soovitud tulemusteni.
 • Pakume mitmekesist harjutamisvõimalust. 

Uuemat

 • Selgem rahvusvaheliselt tunnustatud käsitlus organisatsiooni kui terviku konsulteerimisest, sealhulgas mitmekülgne tööriistakast konsultandile ning efektiivsed meetodid nende õpetamiseks gruppides. 
 • Sisulised täiendused, mis puudutavad konsultandi ja nõustaja rolli ärevatel aegadel, innovatsiooni toetamist, (organisatsioonide) pseudostrateegiate äratundmist ja muudatuste juhtimist.


Kursuse  eesmärgiks  on  personaalsete arendamisoskuste arendamine.

Teemad:

 • Konsultandi-nõustaja roll 
 • Konsulteerimisprotsessi ülesehitus ja faasid 
 • Nõustamisoskused:

o kliendiga psühholoogilise kontakti ja usaldussuhte loomine
o kuulamis- ja intervjueerimisoskused
o konfronteerumine
o toimetulek vastupanuga

 • Kliendi tüüpilised piirangud ja arengutakistused 
 • Konfliktid ja probleemid nõustamisel, nende lahendamine 
 • Konsultandi – nõustaja eneseanalüüs ja läbipõlemise vältimine 

Meetoditeks on lühiloengud, eneseanalüüsi harjutused, grupiarutelud, rollimängud, juhtumite  lahendamine.

Grupis 7-12 inimest.

Kursus kestab 2 päeva.

Tellimiseks sisekoolitusena.