Töötajate kaasamine ja mõjutamine

Praktiline kursus videotagasisidega

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on rahuldustpakkuvam ja kindlam juhirolli valdamine. Juhid oskavad alluvatega vastutust jagada ja ülesandeid delegeerida. Suureneb efektiivsus alluvate kaasamisel püstitatud eesmärkide saavutamisele.

Teemad:

Juhi kompetentsid

  • Kompetentsi mõiste 
  • Juhtimiskompetentsid, sh mõjutamise kompetents

Motivatsioon ja kaasamine

  • Kõrge ja madala motivatsiooni märgid 
  • Motiveerimisoskused
  • Kaasamine, vastutuse delegeerimine. Kaasamise astmed.

Ebasoovitava käitumise muutmine alluvatel, kolleegidel ja koostööpartneritel

  • Enese selge väljendamine. 3-osaliste kehtestamissõnumite kasutamine 
  • Tunnustamine ja käitumise korrigeerimine 
  • Vastupanu korrigeerivale tagasisidele, selle ületamine

Delegeerimine ja vastutuse üleandmine

  • Usaldus ja kontroll, raskused delegeerimisel

Tellimiseks sisekoolitusena.