Juhtimine

JUHTIMISKOOLITUSED

  • võimalus arendada ennast kui liidrit: oma tugevuste ja kasvuruumi teadvustamine ning oma personaalse juhtimisstiili loomine
  • koolitused ja treeningud nii mõjutamise ja kaasamise, meeskonna juhtimise, töötajate arendamise kui muudatuste juhtimise alal
  • praktiliste juhtimissituatsioonide lahendamine väikeses grupis nii näidisjuhtumite lahendamise kui rollimängude vormis
  • vahepealsed koduülesanded, isikliku arengu eesmärgistamine ja coach’imine
  • baasteooriateks situatiivne lähenemine, käsitlus juhi autentsusest ja enesejuhtimisest kui juhtimise baasist
  • ülevaade peamistest juhtimisvaldkondadest, juhtimistegevustest ja juhi kompetentsidest ning oskustest
  • eelnev olukorra analüüs (nii ettevõtte juhtimispraktikate kui personaalsete juhtimiskompetentside osas)
  • spetsiaalsed meetodid juhtide EQ arendamiseks (võistlevate pühendumiste analüüs, empaatiaharjutused jmt)
  • talendijuhtimise-keskne lähenemine
  • suurem tähelepanu järelprotsessile koolituse efekti kinnistamiseks (juhtimisalaste näidisjuhtumite supervisioon, kovisioonigruppide käivitamine)

Juhtiv koolitaja Vahur Murutar

Õppematerjalid kõigile kursuslastele. Iga tsükli lõpetajatele tunnistus.

Grupis 7-12 inimest.

Tellimiseks sisekoolitusena.