Põhiallikad

 • C. Rogersi isiksusekeskne lähenemine
 • Inimeses on ressursid enese mõistmiseks, aitamiseks, arendamiseks
 • Aktiivse kuulamise mõiste ja tehnikad
 • Th. Gordoni efektiivustreening
 • Inimsuhetes ei saa võita teise poole kaotuse hinnaga
 • Enesekehtestamise ja konfliktide lahendamise tehnikad
 • J. L. Moreno sotsio- ja psühhodraama ning sotsiomeetria
 •  Tõelised kohtumised teiste inimestega on isiksust arendavad
 • Inimestele on oluline taaselustada spontaansust: võimet leida kohaseid lahendusi uudsetes olukordades ja uudseid reageerimisviise harjumuspärastes
 • Elusituatsioonide läbimängimise efektid ja viisid
 • Võtted inimestevaheliste suhete mõõtmiseks ja kujundamiseks (sotsidraama)
 • J. Kotteri jt muudatuste juhtimise uuringud
 • M. F. R. Kets de Vriesi kliiniline (psühhoanalüütiline) lähenemine juhtimisele ja organisatsioonide ning meeskondade arendamisele
 • R. Kegani ja L. Lahey muutumisimmuunsuse metodoloogia (ITCTM) ning arengutakistuste ületamise tehnoloogia