Nõustamiskoolitus

Koolituse tulemusena teadvustavad osalejad paremini oma rolli, tegevuse eesmärke ja vastutust inimeste arendajate ja nõustajatena, nt coachi-na. Koolitusel osalejad omandavad peamised nõustamisel ja arengu toetamisel vajalikud teadmised ja oskused.

Peateemad koolitusel:

  • Inimeste toetamise ja arendamise eesmärgid ning meetodid (nõustamine, juhendamine, coaching, mentorlus)
  • mittedirektiivse arendamise alused
  • arengu- ja nõustamiskokkulepete sõlmimine
  • arenguprotsessi eesmärgistamine
  • peamised arendamis- ja nõustamistehnikad
  • arendava vestluste ülesehitus

Meetodid: koolitusel kasutame grupiarutelusid, demonstratsioone, interaktiivseid lühiloenguid + töötame infomaterjalidega, teeme rollimänge ning juhtumite läbitöötamise arutelu- ja aktiivmeetodeid. 

  • Koolitus kestab 16-24 akadeemilist tundi.
  • Grupi suurus 7-12 inimest.
  • Tellimiseks sisekoolitusena.