Inimeste arendamise oskused

Lähtume kliendikesksusest ja humanistliku psühholoogia põhiseisukohtadest, sh:

–          inimeses endas on ressursid enese mõistmiseks ja aitamiseks

–          nende kasutamist saab toetada (juhina, mentorina, coach´ina, nõustajana jne)

SELF II arendamiskäsitlus toetub mitmetele tunnustatud autoritele, kelle hulgas on nii valdkonna klassikuid (C.Rogers, J.Moreno, Th.Gordon) kui ka kaasaegseid teadlasi ja arendajaid (P.McKenna, D.Maister, M.Kets De Vries).

SELF II töötajate arendamise valdkonda kuuluvad alljärgnevad teemad:

–          mentorlus

–          coaching ehk arengutreening

–          arendavad juhtimisvestlused, mille eesmärgiks on inimeste arendamine (sh arenguvestlused, 1:1 regulaarsed     juhtimisvestlused, eesmärgistamis- ja tulemusvestlused jms)

–          kovisioon ja supervisioon