Töötajate arendamine

Praktiline juhtimiskursus

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on selge ülevaate kujunemine töötajate arendamise ja nõustamise viisidest. Juhid omandavad peamised töötajate motiveerimisel ja juhtimisvestluste (sh arenguvestluste) läbiviimisel vajalikud tehnikad. Areneb teiste arendamise kompetents.

Teemad:

Juht kui nõustaja, coach ja arendaja

• Juhi roll alluvate ja meeskonna arendamisel, teiste arendamise kompetents
• Töötajate juhendamine ja arengueesmärkide püstitamine
• Abistamisoskused, nende kasutamine juhitöös
• Arendav suhe
• Arengutakistused

Juhtimisvestluste kasutamine töötajate arendamisel

• Arengu- ja tulemusvestluse funktsioonid ja läbiviimise põhimõtted
• Võimalikke probleeme arenguvestluste (tulemusvestluste) läbiviimisel
• Aktiivse kuulamise tehnikad vestluse juhtimiseks ja informatsiooni saamiseks arendamisel

Arendav tagasiside

• Positiivne ja korrigeeriv tagasiside kui arenguvõimalus
• Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
• Vastupanu tagasisidele ja selle ületamine

Töötajate coach’imine

• Coaching’u mõiste
• Juhi kui coachi ülesanded ja vastutuspiirid
• Coaching’u protsess

Töötajate motiveerimine

• Motivatsiooniprobleemid ja võimalused inimeste motiveerimiseks
• Sisemised ja välised motivaatorid

NB! Tellija soovil oleme korraldanud ja valmis korraldama ka arenguvestluste koolitusi ning vastavate materjalide ettevalmistamist, samuti korraldama juhendamis- ja nõustamiskoolitusi.

Tellimiseks sisekoolitusena.