Delegeerimisoskuste koolitus

Videotagasisidega

Delegeerimisoskuste valdamine on ajakasutuse efektiivsemaks muutmisel väga olulisel kohal. Delegeerimisoskuste rakendamine võimaldab juhil pühenduda oma põhiülesannetele ning mängib suurt rolli töötajate arendamisel ja motiveerimisel.

Koolituse eesmärgiks on täiendada osalejate ajakasutus- ja delegeerimisoskusi ning suurendada nende tegevuse efektiivsust.

Koolituse tulemusena:

 • areneb võime täpsemalt analüüsida oma ning delegeeritavate tööülesannete vahekorda ja hulka;
 • suureneb oskus leida isiklikke piiranguid ning võimalusi oma delegeerimisoskuste efektiivsemaks muutmiseks;
 • tutvutakse erinevate delegeerimise põhimõtetega, mis aitavad arendada alluvaid “jooksupoistest peremeesteks”;
 • omandatakse erinevaid oskusi, mis aitavad efektiivsemalt delegeerida ning teha seda koostöösuhteid hoidval viisil.

Teemad:

 • ajakasutuse põhimõtted, erinevaid lähenemisi aja juhtimisele;
 • prioriteetide seadmine ja eesmärkide püstitamine;
 • ajamaatriks (oluliste ja kiirete ülesannete eristamine);
 • delegeerimise mõiste;
 • delegeerimise takistused ja nende ületamise erinevad võimalused;
 • erinevad delegeerimise viisid (delegeerimine “jooksupoisile” ja “peremehele”);
 • delegeerimine võrdsel tasandil, selle eripärad (delegeerimine meeskonnaliikmele, kolleegile, projektiliikmele);
 • edukaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused (kontakti loomine ja hoidmine; aktiivne kuulamine; selge eneseväljendus);
 • motiveerimine delegeerimisel (võitja-võitja mõtteviisi arvestamine);
 • tagasiside delegeerimisel.

Grupis 7-12 inimest, koolituse kestus 1+1 päeva

Teooria, grupiarutelud, eneseanalüüs, praktiline harjutamine (videotagasisidega) + koduülesanne

Toetume S. Covey, E. Goldratti, C. Bossongi jt õpetustele aja juhtimisest ja delegeerimisest.

Õppematerjalid kõigile kursuslastele. Lõpetajatele tunnistus.
Tellimiseks sisekoolitusena.