Meeskonna juhtimine

Praktiline kursus videotagasisidega

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on osalejate kui “meeskonnamängijate” enesetundmise süvenemine ja koostööalase kompetentsuse suurenemine. Juhid oskavad eristada meeskonna erinevaid arengufaase ja toime tulla vastupanuga meeskonnas. Nad teavad, kuidas meeskondi juhtida ja arendada.

Teemad:

Juhi roll meeskonna juhtimisel ja selle tõhususe arendamisel

 • Grupp ja meeskond. Hajameeskond
 • Koostöö kujunemise eeldused ja protsess
 • Efektiivse meeskonna tunnused
 • Suhted ja tundetarkus (EQ) meeskonnas
 • Koostöökompetents ja meeskonna juhtimise kompetents 

Meeskondade arengu üldpõhimõtted

Rollid meeskonnas

 • Juhi rollid meeskonnas
 • Olulised ja vajalikud psühholoogilised rollid meeskonnas
 • Meeskonnatööd takistavad rollid

Meeskonnatöö juhtimise oskused ja meetodid

 • Meeskonna käivitamine
 • Meeskonna arengu soodustamine. Mahajääjate juhendamine jmt.
 • Ebaproduktiivsete käitumisviisidega toimetulek
 • Ebaeduka meeskonna ümberkujundamine
 • Meeskonna ressursside leidmine ja võimendamine

NB! Tellija soovil oleme korraldanud ja korraldame ka meeskonnatreeninguid ja nõupidamiskoolitusi.

Tellimiseks sisekoolitusena.