Näitlejatega koolitused

Koolitustel on üheks tulemusliku õppimise toetajaks spetsiaalse väljaõppe saanud näitlejate kasutamine koolitusprotsessis. Sellistel koolitustel kaasame luguteatri (playback theatre) näitlejaid, kes on saanud spontaansuse ja loovuse toetamise alase väljaõppe. See võimaldab näitlejatel esitada väga erinevaid situatsioone ja rolle sellisel viisil, et koolitatav tunneb toimuvaga seost – osalejad kaasatakse nii ratsionaalsel, emotsionaalsel kui kogemuslikul tasandil.

Näitlejaid kasutavas koolituses näeb osaleja enda või kaaslase kirjeldatud keerulisi situatsioone, halbu alluvaid, üleolevaid ülemusi, vastikuid kliente, jt peegeldatuna näitlejate poolt ja nendega hättajäämist või toimetulemist. Koolitus sobib erineva tasemega gruppidele ja osalejatele, kuna rõhk ei ole spetsiifiliste teadmiste edastamisel, vaid pigem hoiakute ja mõtteviisi kujundamisel ning motivatsiooni ja energia äratamisel. Tulemuseks on uue perspektiivi märkamine ja uute aspektide tajumine. Samas on võimalik rohkem rõhku panna ka tegutsemisele ja reaalsele harjutamisele, kui kasutada näitlejaid nö vastumängijatena. Sellisel juhul on tulemuseks partneri(te) ja situatsiooni(de) parem tajumine ning samuti võimaldab see teadvustada personaalseid käitumismustreid ja neid mõnevõrra kohandada.

SELF II viib näitlejatega koolitusi läbi koostöös Tartu Spontaansusteatriga.

Näitlejatega koolitus koostatakse alati lähtudes tellija vajadustest ning seda saab tellida väga erinevatel teemadel, nt:

  • Juhtimiskoolitus
  • Koostöökoolitus
  • Mõjutamiskoolitus
  • Enesejuhtimiskoolitus

Tellimiseks sisekoolitusena.