Raskete vestluste koolitus

Koolituse tulemusena tulevad osalenud keerukate vestlustega mugavamalt ja tulemuslikumalt toime.

Teemad

  • Miks on rasked vestlused rasked?
  • Kuidas raskeks vestluseks valmistuda?
  • Kuida suurendada mõistmist ja partnerit/vastaspoolt mõjutada?
  • Kuidas end vestlusel juhtida?