Läbirääkimiskoolitused

LÄBIRÄÄKIMISTREENING

Traditsiooniliselt pakume

 • õpitakse nii läbirääkimismeeskonna moodustamist, läbirääkimiste ettevalmistamist (sh läbirääkimisplatvormi koostamist), läbirääkimiskäitumist kui läbirääkimiste analüüsimist
 • töö konkreetsete kliendi vajadustest lähtuvate näidisjuhtumite baasil
 • treenitakse erinevaid mõjutamis- ja analüüsitehnikaid

Uuemat 

 • tähelepanu emotsionaalsele intelligentsusele: kuidas kohaselt käituda, emotsionaalsust ja ratsionaalsust tasakaalustada, mõista ja juhtida teiste osapoolte tundeid ning seisundeid
 • mitme osapoolega läbirääkimiste korraldamine ja läbiviimine, töö varjatud osapooltega
 • erinevate ühise analüüsi meetodite kasutamine uutele parematele lahendustele jõudmiseks

Juhtiv koolitaja Karin Hango

Treeningu eesmärgiks on osalejate täiendav psühholoogiline ettevalmistus läbirääkimiste pidamiseks.

Kursuse tulemusena oskavad osalejad edukamalt valmistuda läbirääkimisteks ja nende käigus mõjusamalt käituda. Omandatud käitumisvilumused võimaldavad neil end läbirääkimistel mugavamalt tunda. Treeningu tulemusena suudavad kursuslased täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma läbirääkimispartnerite käitumise detaile ning teadlikult valida edukamaid läbirääkimisviise.

Teemad:

 • Keerulisemad läbirääkimissituatsioonid osalejate igapäevases töös 
 • Läbirääkimisteks valmistumine, algoritmi koostamine 
 • Psühholoogiline kontakt kui efektiivsete läbirääkimiste pidamise alus (suhtlemisetapid; kontakti loomine ja     hoidmine; mittesõnalise käitumise arvestamine ning esmamulje kujundamine) 
 • Suhtlemine võrdsel ja ebavõrdsel tasandil 
 • Oma huvide selge väljendamine, enesekehtestamine läbirääkimistel 
 • Partneri seisukohtade teada saamine, tema ootuste selgitamine ja probleemide lahendamine aktiivse kuulamise tehnikate abil 
 • Vastuväited ja nende käsitlemine läbirääkimistel 
 • Kehtivate kokkulepeteni jõudmine 
 • Võitja-võitja mõtteviis läbirääkimistel, toimetulek manipulatsioonidega 
 • Läbirääkijate tüüpvead 
 • Individuaalsete arenguülesannete püstitamine

Kursuse kestus 2+1 päeva, võimalik 2-päevane lühivariant

Õppemeetodid: loeng, grupiarutelud, demonstratsioonid, ajurünnakud ja praktilised harjutused videotagasisidega.

Õppematerjalid kõigile, lõpetajatele tunnistus.

Grupis 7-12 inimest.

Tellimiseks sisekoolitusena.