Enesejuhtimine

Praktiline eneseanalüüsi kursus juhtidele

See, kes tahab muuta maailma, muutku kõigepealt iseennast. (Sokrates)

Kursuse kestus 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on oma erinevate rollide parem valdamine, selgem mina-pilt ja oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke. Mõnevõrra paraneb juhi ajakasutus ja väheneb risk läbipõlemiseks.

Teemad:

Juhi areng 

 • Eneseanalüüsi ja enesejuhtimise olulisus juhi töös
 • Juhi arenguetapid, nendega kaasnevad muutused

Juhi isiksus 

 • Isiksuse kaitsemehhanismid
 • Identiteet
 • Emotsionaalse intelligentsuse arendamine

Enesekontseptsioon ja mina-pilt 

 • Minapildi kujunemine, tasakaalu saavutamine
 • Enesetaju, selle mõju juhitööle

Juhi rollid 

 • Erinevad rollid elus ja nendega seotud ootused
 • Rollimaatriks
 • Sisemised ja välised rollikonfliktid

Isikliku arengu eesmärgistamine 

 • Väärtused ja prioriteetide seadmine
 • Eesmärgistamine ja arenguülesannete seadmine

Juhi ajakasutus 

 • Produktiivsuse püramiid
 • Ajamaatriks ehk ülesannete eristamine ja prioritiseerimine kiiruse ning tähtsuse järgi
 • Segajad ja nendega toimetulek
 • Ajajuhtimine
 • Plaanide koostamine, efektiivsem planeerimine

Stress ja läbipõlemine 

 • Stressorid juhitöös
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Toimetulekuviise stressiga

Tellimiseks sisekoolitusena.