Muudatuste juhtimine

Praktiline juhtimiskursus

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on rahuldustpakkuvam, kindlam ja tulemuslikum juhirolli valdamine muutuvas olukorras ning muudatuste sisseviimisel organisatsioonis. Kursuse läbinud oskavad paremini näha ja täita oma erinevaid rolle ja ülesandeid muudatuste tingimustes. Suureneb enesekindlus ja riskijulgus.

Teemad:

Juhtimine muudatuste tingimustes

 • Muudatuse mõiste
 • Juhi rollid muudatuste käigus

Muudatuste juhtimise põhimõtted

 • Raskused muudatuste juhtimisel, muudatuste ebaõnnestumise põhjusi
 • Põhiprintsiibid ja strateegiad muudatuste juhtimisel
 • Muudatused konkreetses ettevõttes, nendega kaasnevad õnnestumised ja raskused. Kriitilised edutegurid.

Peamised tegevused muudatuste juhtimisel

 • Muudatuste planeerimine ja algatamine
 • Muudatuse möödapääsmatuse demonstreerimine
 • Mõjusa muutmismeeskonna loomine
 • Töötajate kaasamine, kommunikatsioon
 • Väljakutsete esitamine ja toetuse tagamine
 • Muudatuse kinnistamine ja uute muudatuste algatamine

Muudatuste juhtimise tööriistad igas etapis

Kursus toetub J. Kotteri, W. Bridgesi, P. Senge jt käsitlustele muutuste juhtimisest ja SELF II poolt läbi viidud muutuste juhtimise uuringule.

Tellimiseks sisekoolitusena.