Arendavad juhtimisvestlused

Arendavad juhtimisvestlused, mille eesmärgiks on inimeste arendamine (sh arenguvestlused, 1:1 regulaarsed juhtimisvestlused, eesmärgistamis- ja tulemusvestlused jms).

Koolituse eesmärgiks on osalejate psühholoogiline ettevalmistus arendavate vestluste juurutamiseks ning regulaarseks läbiviimiseks.

Koolituse tulemusena kujuneb osalenutel selgem ülevaade arendavate vestluste eesmärkidest ja läbiviimise põhimõtetest. Osalenud omandavad peamised töötajate motiveerimisel ja arenguvestluste läbiviimisel vajalikud tehnikad.

Teemad:

 • töötaja arengu planeerimine, arendavate vestluste roll selles;
 • arendavate vestluste funktsioonid ja läbiviimise põhimõtted;
 • töötajate motiveerimine vestlusteks;
 • vestluse eesmärgistamine;
 • arendava suhte kujundamine
 • aktiivse kuulamise tehnikad vestluse juhtimiseks, informatsiooni saamiseks ja töötaja eneseväljenduse toetamiseks;
 • arendava vestluste struktuur;
 • edasiside (ootuste juhtimine) ja tagaside, väljakutsete (arengualaste eesmärkide) ühine sõnastamine ja kokkuleppimine vestluse käigus
 • soorituse ja ja arenguülesannete täitmise hindamine;
 • vestluse tulemuste fikseerimine; nn follow up
 • tüüpvigu arendavate vestluste läbiviimisel.

Meetodid: teooria, grupiarutelud, ajurünnakud, näidised, harjutused (sh videotagasisidega), rollimängud, juhtumite lahendamine.

Grupis 7-12 inimest.

Koolitus kestab minimaalselt 16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva).
Tellimiseks sisekoolitusena.