Individuaalkonsultatsioonid 

Individuaalkonsultatsioonid on teemakesksed, teemadeks võivad olla nt:

 • enesekehtestamine – üldine arendamine või ettevalmistus konkreetse situatsiooni lahendamiseks
 • muudatused – konkreetse muudatuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
 • inimeste juhtimine
 • jne

Individuaalkonsultatsioonide käigus tehtavaid tegevusi:

 • eesmärgistamine – konsultant aitab eesmärgistada
 • juhendamine – konsultant õpetab, kuidas mingi asi käib
 • nõustamine – konsultant tegeleb konsulteeritava piirangutega
 • treenimine – konsultant treenib mingit konsulteeritava oskust
 • analüüsimine – konsultant analüüsib konsulteeritava poolt tehtut
 • tagasisidestamine – konsultant annab tagasisidet
 • hindamine – konsultant aitab tulemusi või arengut hinnata