Arenguseminarid

Arenguseminar on grupitöö vorm, mis aitab organisatsioonil määrata ja täpsustada strateegiat, eesmärke, arengusuundi, lahendada probleeme või konflikte, suurendada teineteisemõistmist, sõlmida kokkuleppeid töötajate vahel ja palju muud.

Paljud organisatsioonid korraldavad arenguseminare kas regulaarselt või vastavalt vajadusele oma jõududega. Kuid vahel on otstarbekas kasutada seminari juhtimiseks väliskonsultante.

Mõned näidustused, millal kasutada väliskonsultante arenguseminari läbi viimiseks

  • Organisatsioonis puudub seminaride juhtimise ja aktiivmeetodite kasutamise kogemus
  • Areng on takerdunud, senised arendusmeetodid ei anna soovitud tulemusi
  • Töötajate motivatsioon arenguseminaridel osalemiseks on langenud
  • Arengueesmärk on ebaselge, organisatsioonis on palju eriarvamusi
  • Osalejate arv on suur (üle 15-ne)
  • Osalejate hulgas on palju uusi töötajaid
  • Organisatsioonis on palju sisekonflikte või ei ole sisekliima avameelne ja usalduslik
  • Tööpinge ja ajasurve ei võimalda süvenemist

Konsultantide kaasamine võimaldab efektiivsemalt lahendada arenguülesannet. Kasutatavad aktiviseerivad- ja loovmeetodid võimaldavad maksimaalselt ära kasutada osalejate potentsiaali. Konsultandid annavad seminarile kindla struktuuri, mis tagab fookuse püsimise ja praktiliselt kasutatavate tulemuste saamise suhteliselt lühikese aja jooksul. Konsultandid vormistavad seminari käigus valminud materjali vastavalt tellimusele.

Self II pakub arenguseminaride läbiviimiseks erinevaid formaate ja meetodeid, mida saab kombineerida ja kohandada organisatsiooni ja sihtgrupi ning arendusteema vajadustele. Konkreetse seminari ettevalmistamine toimub tihedas koostöös tellijaga.

Näiteid arenguseminaridel kasutatavatest meetoditest

Hästi toimiva tegevusplaani saamiseks on oluline hoida lahus probleemide diagnoosimine ja lahenduste välja töötamine. Liiga sageli asutakse rakendama esimest pähe tulnud või ilmselgena näivat lahendust. Tulemus – lahendatakse vale probleemi!

Seminarid viiakse läbi 1-2 konsultandi juhtimisel ja nende kestus võib olla 4-tunnist (pool päeva) kuni 2 päevani. Võimalik on korraldada arenguseminaride sarju.