Meeskondade arendamine

Arendustegevus toimub enamasti praktiliste treeningute vormis, mille kestus on vähemalt 2 päeva.

Treeningute tulemusena suureneb osalejate koostöövalmidus ja motivatsioon, selginevad ootused üksteise suhtes, täienevad koostööoskused, suureneb meeskonnaliikmete usaldus, ühtsustunne, edutunne (keskendume konkreetse meeskonna jaoks olulisimale neist).

Koostöö alused

  • koostöö eeldused ja takistused
  • koostöö-alane kompetentsus
  • meeskonna kujunemise lugu, koostöösuhted meeskonnas (sotsiomeetrilised harjutused)
  • meeskondade arengu üldpõhimõtted, koostöö kujunemine

Meeskonna eesmärgid ja prioriteedid

  • meeskonna eesmärgid ja prioriteedid
  • koostöö olulisus eesmärkide seisukohalt
  • meeskonna ressursid ja kasvuruum ning tõenäolised probleemid
  • meeskonna väärtused

Meeskonna struktuur ja tööalased rollid, ootused üksteise suhtes ning tagasiside senise koostöö kohta

Probleemide ja konfliktide ennetamine ja lahendamine

Koostöötreening

  • koostööprintsiipide järgimine
  • produktiivsed ja vähem produktiivsed rollid grupis

Kokkulepped koostöö seisukohalt olulistes valdkondades

Uudisena meeskonnatreening seikluskoolituse elementidega (meeskonnatöö harjutustega maastikul ja/või ruumis).

Grupi suurus 7-20 inimest. Osalejad saavad komplekti õppematerjale + järelmaterjalid sõlmitud kokkulepetega.