Coaching

Coachingute eesmärk

on toetada kliente (nii üksikisikuid kui meeskondi) nende arengus. Coaching võib aidata inimestel arendada oma võimeid, sotsiaalseid oskusi, tundetarkust ehk EQ-d, kasvatada psühholoogilist kapitali. Konkreetsed arengueesmärgid püstitatakse avakohtumisel. Coachingud aitavad inimestest parimat välja tuua, sooritust parandada.

Võimalikud kasud

·         soorituse parandamine, tulemuslikkuse suurendamine

·         eneseteadlikkuse, vastutuse, proaktiivsuse ja enesemotiveerimise võime suurendamine

·         uute rollide omandamise toetamine

·         suurem kindlus väljakutsete võtmisel, loovus probleemide lahendamisel

·         väärtustatuse tunde ja pühendumise kasv

·         usalduse, avatuse ja psühholoogilise turvalisuse kasv organisatsioonis

Individuaalsetel coachingutel kasutatavad meetodid

·         coachinguvestlused, millel kasutatakse mittedirektiivse nõustamise ja lahenduskeskse lähenemise tehnikaid

·         loovharjutused ja positiivse coachingu tehnikad;

·         arengutreening (coaching), kasutades ITCTM metoodika elemente;

·         vaheülesannete täitmine töökohal, nende reflekteerimine ja analüüs, kokkuleppel ka monitoorimine.

Grupicoachingutel kasutatakse

·         sotsiomeetrilisi harjutusi

·         arutelutehnikaid (sh nt kupli all meetod, klubi meetod jt)

·         tegevuslikke meetodeid ja sotsiodraama tehnikaid