Muudatuste juhtimise konsulteerimine

Kui planeerite muudatust ja soovite, et see õnnestuks, siis soovitame kaasata konsultandid, kes teavad midagi muutumisimmuunsusest ning on muudatuste konsulteerimist õppinud.

Erinevate uuringute põhjal ebaõnnestub 75-80% muudatustealgatusest. Enamasti on selle põhjuseks muudatusprotsessi napp planeerimine ja töötajate ebapiisav kaasatus ning vähene arvestamine organsatsiooni süvaprotsessidega.

SELF II konsultandid on õppinud muudatuste konsulteerimist ja coachimist M. Kets de Vriesilt jt Inseadis ning „muutumisimmuunsuse“ ületamist R. Keganilt Harvardis.

Võime olla konsultantideks muudatuste planeerimisel kui ka läbiviimisel, aidates

  • täpsustada ja selgitada muudatuse eesmärki ja plaani (sh kommunikatsiooniplaani)
  • toetada toimivate muutmismeeskondade loomist ja arendamist
  • coachida (arengutreenida) muudatuste võtmeisikuid
  • läbi viia arenguseminare
  • koolitada muudatuste juhtijaid

Muudatuste psühholoogiat tundvate konsultantide kaasamine võimaldab

  • konstruktiivselt suunata energiat organisatsioonis, teadlikult juhtida vastupanu muudatustele
  • mitmekülgsemalt analüüsida olukorda ja võimalusi
  • säilitada reaalsuse kontroll ning paremini taluda määramatust ning mitmetähenduslikkust ja mitte kiirustada otsuste langetamisega ebapiisava info tingimustes
  • säilitada tegevuskindlust